Våra produkter

Trädgårdsprodukter - den ursprungliga danska vagnen

CC Container

Den danska vagnen

CC Halfcontainer

CC Eurocontainer

EUR-pallstorlekslösningar för FMCG

CC Euro Rolly

(half pallet)

CC Euro Dolly

(quarter pallet)

CC Rollcontainer

Endast tillgängligt för Benelux

CC Dolly

CC Rolly

(Finns också för Polen)

CC Low Noise Rolly

CC Freshbox

(Finns även för Polen och Tyskland)