Aktualności

Pooling to wspólne korzystanie ze sprzętu. Uczestnicząc w CC Pool, dzielicie się Państwo standaryzowanymi Zwrotnymi Jednostkami Transportowymi (RTI) z Państwa partnerami biznesowymi. Współpraca zapewnia zarówno redukcję kosztów, jak i zwiększa wydajność Państwa logistyki. Może także przysłużyć się lepszemu zrozumieniu oraz ulepszeniu organizacji własnej firmy. Dzięki nastawieniu na realizację zadań oraz dzięki bliskiej współpracy, razem wprowadzimy najlepsze rozwiązanie dla Państwa działalności.

Nasze produkty dla branży ogrodniczej