Container Centralen delas upp i två specialiserade företag i Europa

Container Centralen delas upp i två specialiserade företag i Europa

Under mer än 40 år har Container Centralen betjänat sina europeiska kunder med CC-containrar (återanvändbara transportenheter). Den 27 januari delade de två aktieägarna i Container Centralen A/S upp organisationen för att optimera verksamhetens aktiviteter. Det ena företaget fokuserar uteslutande på leverantörskedjan för trädgårdsprodukter medan det andra företaget helt koncentrerar sig på FMCG-leverantörskedjan (detaljhandel).

Ledningsgruppen för Container Centralen har förståelse för och stöder beslutet att dela upp verksamheten. Vi är övertygade om att denna uppdelning kommer att resultera i två specialiserade företag och acceleration, utbyggnad och förbättringar av våra tjänster till kunderna i de två leverantörskedjorna.

Container Centralen inom den gröna sektorn

VGB, en sammanslutning av holländska trädgårdsgrossister, är enda aktieägaren i ”den gröna delen” av Container Centralen i Europa. Den nuvarande produktportföljen för detta företag kommer vara CC Container, CC Half-container och CC Eurocontainer. Namnet Container Centralen blir kvar, liksom de befintliga tjänsterna. Den personal som främst är inriktad på kunder inom trädgårdsbranschen arbetar på detta företag.

FMCG-FÖRETAGET
Det danska investeringsbolaget Erhvervsinvest (EI) är enda aktieägaren i FMCG-delen i Europa. Produktportföljen för detta företag inkluderar CC (Euro) Rolly, CC (Euro) Dolly, CC Rollcontainer och CC Freshbox. Den personal som främst är inriktad på kunder inom FMCG arbetar på detta företag.

EI äger även Pool Service B.V. i Deventer, Nederländerna, som förvaltar poolen av CBL-behållare på uppdrag av Stichting Versfust. Dessutom har EI blivit den enda aktieägaren i CC Inc. som betjänar den gröna sektorn i USA med återanvändbara transportenheter.

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

What are you looking for?