FÖRBÄTTRING AV KVALITETEN PÅ CC-HYLLORNA TILL TRÄDGÅRDSBRANSCHEN

2019 Reparationskvoten

Kvotprocenten för CC-containerhyllor ligger under reparationskvotåret 2018 (1 mars 2019 – 29 februari 2020) på 20 %. Om du har ett avtal på 100 hyllor för ett helår är därför reparation av 20 hyllor inkluderat i vår service.

Reparationskvotåret för hyresavtal på CC-containers löper från 1 mars till sista februari.  För avtal med fast hyra (årshyra och säsongshyra) gäller kvoten för avtalsperioden. Reparationskvoten gäller endast det år den är utfärdad. Den kan inte överföras till påföljande år.

20% of 100 shelves

Hur mycket av min reparationskvot har jag kvar?

I LogLink kan du se hur många enheter du har kvar att leverera in till reparation under innevarande kvotår. På så sätt kan du se om du bör göra något mer. Kontakta vår kundservice om du inte har något CC LogLink-konto.

CC Loglink

Hur beräknar jag antalet hyllor jag kan lämna in för reparation?

Reparationskvoten (20 %) gånger antalet hyllor i avtalet dividerat med avtalets varaktighet (max. 1 år).

Example of how the repair quota works

Vilka möjligheter har jag att öka antalet hyllor jag kan lämna in för reparation?

Om du vill lämna in fler hyllor för reparation än de som ingår i vår service, har du två möjligheter:

Ingå avtal med andra
CC-kunder om att överta hela eller
delar av deras reparationskvot genom
kvotöverföring i LogLink. Läs mer på
vår webbplats

Hyr fler hyllor eller
öka antalet hyllor du betalar årlig
serviceavgift för under 2019.
Det är gratis att lägga till befintliga
hyllor i CC-systemet fram till utgången av 2019.

Om dessa möjligheter inte är relevanta för din situation ligger reparationsavgiften per extra hylla på 5,00 EUR.

Vad är en reparationskvot?

Reparationskvoten är den procentandel av det totala antalet hyllor i ditt avtal som du kan lämna in för reparation varje år. Reparationskvoten löper från 1 mars till sista februari.

Varför finns det en reparationskvot?

I CC-systemet cirkulerar det flera bottenramar och hyllor än man betalar systemavgift för. För bottenramar har vi introducerat det nya märket ”CC TAG5” för att komma tillrätta med detta. För hyllor är det inte möjligt att använda någon märkning och därför införde vi reparationskvoten 2018. Målet är detsamma: att användarna av CC-systemet delar lika på omkostnaderna och att göra CC-systemet framtidssäkert.

Framtidssäkrat CC-system

Vi kan alla dra nytta av ett starkt system av CC-hyllor som fungerar bra, är lättillgängliga och har alla de funktioner som behövs för att stödja branschens försörjningskedja. Reparationskvoten bidrar till att höja systemets kvalitet.

BACK
webdevelopment