Pressmeddelande
CC TAG5 with metal plate

Framgångsrik kamp mot falska lås

I mars 2019 upptäckte Container Centralen A/S falska CC TAG5-lås på marknaden. Efter att detta problem blivit känt har CC och vår samarbetspartner Riscon fått in många tips, och det har lett till ett antal rättsprocesser. Efterforskning och beslag har gjorts i Nederländerna. I flera andra europeiska land pågår undersökningar.

Flertalet fall involverar enskilda personer eller företag som har satt falska lås i omlopp. Att köpa eller sälja falska CC-lås betraktas som intrång i CC:s rättigheter, och det har dessa parter åtalats för. I flera mål har förlikning redan skett. Om personer som har avtal med Container Centralen blir dömda kommer CC att annullera dessa avtal, och de kommer inte längre att ha möjlighet att använda CC-containrar. Vissa informanter som har bidragit med konkreta tips i undersökningarna har fått belöning från Container Centralen.

Vi har kunnat uppnå dessa första framgångar tack vare att användarna ökat skanningen av RFID-lås och tack vare att CC agerat tillsammans med marknadens parter mot falska lås. Det är fortsatt viktigt att alla användare är uppmärksamma på att det kan finnas intrångsprodukter bland CC-låsen. Container Centralen fortsätter att vidta åtgärder mot de parterna som missbrukar systemet om det samlats in tillräckliga bevis mot dem ifråga om tillverkning, inköp eller försäljning av falska CC TAG5-lås.

Att medvetet montera ett falskt lås eller att erbjuda containrar med falska lås, till exempel en CC-container, är ett brott. Det är därför vi betonar vikten av att inte bli inblandad i denna hantering som användare av CC-poolen. Du kan sluta avtal endast i de fall du får lås från Container Centralen. Avtalsöverföringar av CC-containrar kan också skötas endast via Container Centralen.

Varför är falska lås ett problem?

CC-containrar används gemensamt av alla deltagare i CC-poolen. Kostnaden för drift, reparation och underhåll av alla CC-märkta enheter fördelas via den årliga poolavgiften. En CC-container med ett äkta TAG5-lås visar att denna CC-container är en del av CC-poolen, och att den årliga poolavgiften har erlagts. Intrångsprodukter bland CC TAG5-låsen stör den lika och rimliga kostnadsfördelningen och utgör därför ett problem för alla användare som har ett avtal med CC.

Kontakta Riscon Arnhem B.V. om du har tips om förfalskade CC-lås:

  • Telefon +31 318 6666 44.
  • Det utlovas en belöning på upp till 30 000 euro för tips som leder till resultat.
  • Dygnet runt, alla dagar i veckan.
  • Vi talar följande språk: engelska, nederländska, tyska och franska.
  • Om du vill får du vara helt anonym.

Det nederländska justitieministeriet har utfärdat följande licenser till Riscon Arnhem B.V. (namn på nederländska): Particulier Onderzoeksbureau POB 591, Particuliere Beveiligingsorganisatie ND 1320. Riscon BPOB-certifierades 2013 (av Private Investigators’ Trade Association).

Förfalskning och/eller försäljning av falska CC-lås är en överträdelse av CC:s immateriella rättigheter. Det är bedrägeri att uppsåtligen använda ett förfalskat lås eller erbjuda en container med ett falskt lås under beteckningen ’CC Container’. Undgå att bli inblandad i detta och köp aldrig lås från andra än CC!

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

What are you looking for?