Szukaj
Close this search box.

Container Centralen wytrwale walczy z nadużyciami na rynku

Container Centralen wytrwale walczy z nadużyciami na rynku

Container Centralen jest twórcą i właścicielem systemu Puli CC. Oryginalne kontenery CC są wysokiej jakości i zapewniają przystępny cenowo i zrównoważony dostęp do produktu dla wszystkich użytkowników. Niestety do puli tej wprowadzane są nieorginalne wózki, co skutkuje pogorszeniem jakości.

W 2001 r. stwierdzono, że firma Trocobel NV naruszyła własność intelektualną firmy Container Centralen (CC). Naruszenie polegało na nielegalnym podrabianiu metalowych etykiet znamionowych i tagów dołączanych do wózków CC Container w celu potwierdzenia ich autentyczności.

W 2009 roku zapadł prawomocny wyrok przeciwko Trocobel NV oraz jej podmiotom powiązanym, w wyniku którego CC uzyskało odszkodowanie za szkodę poniesioną przez sąd belgijski w wysokości 1,7 mln EUR.

W 2011 roku sąd utrzymał wyrok w mocy po rozpoznaniu apelacji.

Obecnie, w 2023 roku, po ostatecznie 13 orzeczeniach sądowych, CC udało się odzyskać znaczną kwotę wyżej wymienionego odszkodowania po zajęciu kilku kont bankowych skazanego. Czasem potrzebne są 22 lata wytrwałości!

Nasza polityka polega na zwalczaniu wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej i w miarę możliwości ustalaniu, które strony inicjują oraz umożliwiają te naruszenia. Obecnie w sądach toczy się szereg spraw w celu uzyskania przez CC odszkodowań za nielegalny obrót podrobionymi oznaczeniami CC w tym metalowymi etykietami znamionowymi.

Rozpowszechnianie fałszywych oznaczeń CC: metalowych etykiet znamionowych i/lub fałszywych tagów prowadzi do wzrostu kosztów naprawy. Dzieje się tak dlatego, że użytkownicy nielegalnych oznaczeń korzystają z systemu napraw i konserwacji CC, ale nie uczestniczą w kosztach.

Ochrona Puli CC w przyszłości

W nadchodzącym okresie CC podejmie kilka inicjatyw w celu dalszego wzmocnienia puli CC. Czyniąc to, CC skupi się na dalszej poprawie jakości swoich produktów i sprawiedliwym podziale kosztów między uczestników puli.

Nadal są pytania? Jeśli tak, to prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem: + 48 32 630 4114. Chętnie udzielimy dalszych wyjaśnień lub pomocy.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development