Container Centralen A/S holder ud I kampen mod misbrug af CC systemet

Container Centralen A/S holder ud I kampen mod misbrug af CC systemet

Container Centralen A/S er firmaet bag det europæiske CC Container system. Originale CC containere og hylder er af god kvalitet og bidrager til et miljøbevidst og økonomisk velfungerende system. Desværre har et stort antal kopiprodukter medvirket til at forringe kvaliteten i CC systemet.

I 2001 blev Trocobel NV dømt for at have krænket Container Centralens varemærkerettigheder. Denne krænkelse omfattede illegal kopiering af metalskilte og låse, som CC benytter for at identificere CC containere, som tilhører CC systemet.

I 2009 kom der en endelig dom imod Trocobel NV og dets partnere hvor CC af den belgisk domstol blev tilkendt en ersatning på EUR 1,7. mio.

Denne dom blev i 2011 fastholdt i en appelsag.

Endelig I 2023 efter 13 forskellige domsforhandlinger har CC formået at indkassere en væsentlig del af det før nævte beløb efter flere bankkonti tilhørende det dømte firma er blevet beslaglagt. 22 års vedholdende kamp for CCs rettigheder har endeligt givet resultat.

Det er CCs politik til enhver tid at kæmpe for og forsvare sine markeds-rettigheder, og I videst muligt omfang finde og sagsøge firmaer, der krænker disse rettigheder. CC har i dag en række søgsmål for at opnå erstatning fra firmaer, der krænker CCs rettigheder ved at sætte illegale metalskilte og låse i omløb .

At bringe kopier af CCs metalskilte og låse I omløb i CC systemet medfører dårligere kvalitet i CC systemet og stigende omkostninger for CC til reparation, da disse illegale varemærker ikke bidrager til dækning af omkostningerne i CC systemet.

Et fremtidssikret CC system

I den kommende tid vil CC tage en række initiativer for yderligere at styrke CC systemet. CC fokuserer på vedvarende at forbedre kvaliteten af containerne i systemet, og på at omkostningerne til at drive CC systemet udbredes på så mange brugere som muligt,

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vor kundeservice på +45 63 14 21 90

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development