Pool Management

Czym jest pooling?

CC Pool Management Services jest rozwiązaniem dedykowanym do optymalizacji łańcucha dostaw, zmniejszając koszty i chroniąc wartość aktywów klientów. Usługi te są dostosowane do życzeń i potrzeb klientów. Jako uczestnik CC Pool nie trzeba zajmować się utrzymaniem czy naprawą przedmiotów transportowych ani przechowywaniem niepotrzebnych przedmiotów. Można transportować produkty bez ponownego pakowania, unikając produkcji śmieci.

  • Standaryzacja: łatwe planowanie i wymiana z partnerami
  • Dzielenie się: bez ponownego pakowania, bez sporów o przynależność przedmiotów
  • Równowaga ekologiczna: wielokrotny użytek, zero śmieci

 

Uczestnicząc w CC Pool, mają Państwo dostęp do sieci dostawczej w całej Europie

CC utrzymuje swoje własne bazy. Jesteśmy też partnerami innych firm z sektora, by obsługiwać jak najwięcej obszarów oraz łatwych lokalizacji. Zarządzamy dostępnością przedmiotów transportowych przez sieć. Dbamy też o naprawy. W chwili przywiezienia zepsutych elementów natychmiast otrzymują Państwo nowe.

Utrzymanie sieci magazynów w całej Europie

Zarządzanie jakością i dostępnością elementów transportowych

Natychmiastową naprawę elementów transportowych

Filmy i informacje praktyczne

Najważniejsze elementy usługi zarządzania łańcuchem dostaw – CC Pool Management​

• Zarządzanie dostępnością
• Zarządzanie balansami
• Usługi Logistyczne – przechowywanie, przeładunek i transport zwrotny
• Identyfikowanie i śledzenie zasobów (RFID)
• Zarządzanie wydajnością przy pomocy optymalizacji KPI
• Zarządzanie kontem

Odtwórz film na temat Pool management template

One Way Service

One Way Service stanowi w pełni zarządzane rozwiązanie kontenerowe CC bez konieczności zawierania umów wynajmu przez detalistów czy dostawców. CC dostarcza kontenery i zarządza ich wydawaniem u dostawców, a także zarządza ich zwrotem u detalistów. Jest to pełne bezproblemowe rozwiązanie kontenerowe, umożliwiające dostawcom skupienie się na hodowaniu roślin, zaś detalistom – na sprzedaży swoich produktów.


Zaczyna się to od prognoz dostawców. CC planuje wydanie kontenerów dostawcom i współdziała z nimi ściśle w zakresie ich potrzeb i sald kontenerów. Dostawcy wysyłają rośliny do detalistów i dzierżawią odpowiednią liczbę kontenerów od CC. Działanie dostawców odnośnie wysłanych kontenerów tu się kończy – nie muszą się oni martwić o transport powrotny kontenerów ani tracić czasu na zarządzanie ich saldami u detalisty. CC współdziała z detalistą i ich procesem zwrotu w celu odbioru pustych kontenerów i udostępnienia ich do ponownego wykorzystania przez dostawców. To kończy obrót od magazynu CC do dostawcy, detalisty i z powrotem do CC.


Wejdźcie na nasz Serwis Klientów i dowiedz się więcej o naszej usłudze CC Collection Service i One Way Service.

CC_Container_colleague
CC Container and

Collection Service

Czy wolelibyście sami zarządzać swoimi własnymi kontenerami CC, ale pozostawić zwrot pustych kontenerów firmie Container Centralen? Jeżeli tak, możecie skorzystać z CC Collection Service. W ramach CC Collection Service możecie zapomnieć o codziennym problemie zwrotu do nas pustych kontenerów. Po dotarciu Waszych produktów do miejsca przeznaczenia odpowiedzialność za odbiór Waszych pustych kontenerów od Waszego klienta, ich transport do najbliższego magazynu CC i obciążenie saldem Waszego konta CC bierze na siebie CC. Możecie odebrać saldo z magazynu CC, ewentualnie możemy zaoferować Usługę Transportową CC w celu przewiezienia salda do wybranego przez Was magazynu CC.