Stopniowo powraca równowaga między podażą a popytem

CC Container in Intratuin

Szczyt sezonu dobiega końca i chociaż spodziewamy się wzrostu naszych zapasów, nie przewidujemy, że łańcuch dostaw w ogrodnictwie natychmiast odnotuje wystarczającą dostępność wózków CC Container, aby zaspokoić potrzeby rynku. Container Centralen (CC) spodziewa się, że w ciągu najbliższych tygodni dostępność i zapasy sprzętu w stosunku do potrzeb rynku, powrócą do bardziej zrównoważonego poziomu.

Co obecna sytuacja oznacza dla Państwa firmy?
Priorytetem będzie wymiana uszkodzonego sprzętu. CC dąży do powrotu procesu naprawy opartego na wymianie sprzętu „jeden za jeden” czyli wydania funkcjonalnego za niefunkcjonalny tam, gdzie to jest możliwe (pod warunkiem, że posiadają Państwo wystarczający limit napraw). Klienci mogą wspierać ten proces, zapewniając wcześniejsze przekazywanie nam swojej prognozy dotyczącej wymiany niefunkcjonalnego sprzętu.
Z klientami, którzy zdecydują się wcześniej podpisać nowe umowy, będziemy się kontaktować w sprawie dostępności i terminu realizacji.

Jakie zdarzenia na rynku globalnym są główną przyczyną zakłóceń?
Problem zaczął się w 2021 roku od poważnych opóźnień w transporcie dostaw części zamiennych, co spowodowało znaczne opóźnienie rozpoczęcia produkcji i naprawy sprzętu. Ponadto, ze względu na rozwój wydarzeń w Ukrainie*, program naprawczy CC napotkał na jeszcze większe wyzwania i opóźnienia. Łącznie zdarzenia te mają negatywny wpływ na łańcuch dostaw CC.

Co możemy zrobić, aby uniknąć podobnych wyzwań w przyszłości?
CC ma ważną i dosyć pilną prośbę do wszystkich Klientów. Prosimy o zaplanowanie Państwa sezonowych potrzeb w 2023 r. na dodatkowy sprzęt CC container oraz CC Eurocontainer tak szybko, jak jest to możliwe.

Prosimy o kontakt z nami, aby złożyć zamówienie potwierdzające dostępność. Prognozy nadal wskazują, że długie terminy dostaw materiałów nie ulegną skróceniu, dlatego CC potrzebuje informacji o zamówieniach wcześniej, aby móc kupić wystarczającą ilość materiału na następny sezon.
Również w tym jak i każdym, przyszłym sezonie CC zaleca użytkownikom wózków CC Container, aby przyśpieszyli obroty oraz udrożnili przepływy towaru na wózkach CC. Przez takie działanie będą mogli skrócić okres pomiędzy wydaniem, a zwrotem sprzętu. Usprawnienie wymiany wózka, jeden do jeden, pomiędzy dostawcami, a ich partnerami biznesowymi w największym stopniu może zwiększyć dostępność sprzętu. W rezultacie większa ilość towaru będzie docierała do odbiorcy przy użyciu tej samej ilości wózków CC.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development