Container Centralen is volhardend in het bestrijden van misbruik

Container Centralen is volhardend in het bestrijden van misbruik

Container Centralen is de ontwikkelaar en eigenaar van het CC poolsysteem De originele CC containers zijn van hoge kwaliteit en zorgen voor een betaalbare en duurzame pool. Helaas worden er namaakproducten toegevoegd aan deze pool met als gevolg een verslechtering van de kwaliteit.

In 2001 is er inbreuk geconstateerd op het intellectueel eigendom van Container Centralen (CC) door Trocobel NV. De inbreuk betrof het illegaal namaken van metalen platen en slotjes die bevestigd worden aan CC Containers om de echtheid ervan te waarmerken.

Er was een finale veroordeling van Trocobel NV in 2009, alsmede met haar gelieerde personen, waardoor CC een compensatie voor geleden schade toegewezen heeft gekregen van een Belgische rechter met een waarde van EUR 1,7 miljoen.

Deze uitspraak is in 2011, door middel van een arrest ook in hoger beroep bevestigd.

Nu in 2023 na uiteindelijk 13 gerechtelijke uitspraken is CC, na beslaglegging op verschillende bankrekeningen van de veroordeelde partij, in staat geweest een substantieel bedrag van de eerdergenoemde schade te kunnen incasseren. 22 jaar volhouden is soms nodig!

CC heeft als beleid dat zij alle inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten bestrijdt en waar mogelijk achterhaalt welke partijen inbreuk initiëren en mogelijk maken. CC heeft op dit moment nog een aantal juridische zaken lopen om compensatie te verkrijgen voor het in circulatie brengen van illegale slotjes en metalen platen.

Het in circulatie brengen van valse metalen platen en/of valse slotjes leidt tot een stijging van de reparatiekosten. Dit omdat de gebruikers van illegale slotjes wel gebruik maken van het CC reparatie en onderhoud systeem maar niet in gelijke mate eraan meebetalen.

Een toekomstbestendige CC pool

De komende periode zal CC verschillende initiatieven nemen om de CC Pool verder te versterken. Daarbij focust CC zich op verdere kwaliteitsverbetering van haar producten en op een eerlijke verdeling van de lasten over de pooldeelnemers.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice via: + 31 23 55 44 020. Zij helpen u graag verder.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development