Flower Customers Shelves Shelf Container Flowers plants trolleys containers customers container centralen

Rozwiązania w zakresie puli

Po co kupować, jeżeli można się dzielić?

Dzielenie się umożliwia efektywne wykorzystywanie zasobów, co daje oszczędności kosztów, a także zapewnia większą efektywność logistyki i wspiera bardziej zrównoważony sposób działania. Uczestnicząc w puli CC korzystacie z zestandaryzowanych, zwrotnych opakowań transportowych („Opakowania Zwrotne”), wspólnie z innymi spółkami na obszarze Europy.

Problemy przy dzieleniu się: zapobieganie stratom. Dla powodzenia puli kluczowa jest właściwa organizacja i zarządzanie nią. Niewłaściwe zarządzanie nią może powodować straty w Opakowaniach Zwrotnych. Jak rozwiązać ten problem?

Przypadek Klienta Alexa Andersena

Przewoźnik Alex Andersen spółpracuje ściśle z CC. „Naszą podstawową działalnością od momentu powstania spółki w r. 1964 jest transport roślin i kwiatów „do” i „z” różnych krajów. Ponadto zapewniamy transport krajowy na terenie Danii, głównie przewożąc produkty promem od hodowców do centrów dystrybucyjnych i supermarketów.”

Pula otwarta

Opakowania Zwrotne swobodnie krążą, bez obowiązku ich zwrotu do punktu początkowego. W ramach puli mamy znaki graficzne (logo) lub inne identyfikatory pokazujące poszczególne pozycje, będące własnością szeregu stron. Container Centralen prowadzi pulę otwartą dla branży ogrodniczej, poszczególne pozycje oznaczone są znakiem graficznym, etykietą, metalową tabliczką lub kombinacją tych identyfikatorów.

Pula w pętli zamkniętej

Opakowania Zwrotne należą do jednej strony – operatora puli, który je wypożycza. Pozycje wracają do niego po jednym obrocie. Container Centralen prowadzi pulę w pętli zamkniętej dla detalistów w całej Europie, składającą się z (Euro) Rollies i Dollies CC, skrzynek i innych pozycji transportowych.

Pula prywatna

Jedna strona – zazwyczaj detalista – kupuje Opakowania Zwrotne do użytku własnego lub użycza je swoim dostawcom. Wspólne korzystanie odbywa się zazwyczaj w modelu w pętli zamkniętej, czasami połączonym z systemem magazynowym. Container Centralen sprzedaje pozycje transportowe, takie jak kontener na kółkach CC, do użytku w pulach prywatnych.