Poprawa jakości puli półek CC

Czym jest limit naprawianych półek?

Limit naprawianych półek to procent liczby półek objętych umową, które można oddać do naprawy w danym roku. Rok limitu naprawianych półek trwa od 1 marca do
końca lutego. Sposób obliczeń liczby półek, które można wysłać do naprawy: Limit naprawianych półek (40%) pomnożony przez liczbę półek objętych umową, podzielony przez czas trwania umowy (maks. 1 rok).

Repair quota example (Polish)Repair quota example (Polish)

Jaki limit naprawianych półek mi pozostał?

W LogLink można sprawdzić liczbę pozycji, które nadal można przesłać do naprawy w ramach limitu w bieżącym roku. W ten sposób można sprawdzić, czy dostępne są dodatkowe środki. W przypadku braku konta LogLink CC należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Pula odporna na zużycie

Wszyscy skorzystamy na bardziej wytrzymałej puli półek CC, które dobrze działają, są łatwo dostępne i mają wszystkie funkcje wspierające łańcuch dostaw w branży ogrodniczej. Limit naprawianych półek pomaga zwiększać jakość półek. Obecnie sprawdzamy zapotrzebowanie na półkę CC Solid. Jeśli zapotrzebowanie to jest wystarczające i spójne, CC Solid zostanie dodana do gamy produktów CC oprócz półek drewnianych.

Dlaczego limit naprawianych półek?

W 2016 roku oraz na początku tego roku zostały przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące wprowadzenia półki CC Solid. Preferowanym rozwiązaniem okazał się scenariusz B, w ramach którego CC nadal zapewnia obsługę półek drewnianych, włączając wprowadzenie limitu naprawianych półek wynoszącego 40% w 2018 i 20% w 2019 roku. Limit naprawianych półek zapewni, że system puli będzie bardziej sprawiedliwy dla wszystkich użytkowników.

Co w przypadku przekroczenia limitu?

W przypadku chęci wysłania półek do naprawy przekraczających limit naprawianych półek
klient ma trzy opcje:

Zawrzeć porozumienie
z innymi klientami CC w celu
wykorzystanie całego lub
części limitu naprawianych
półek w ramach opcji
transferu limitu w CC LogLink.

Wynająć więcej półek lub
zwiększyć liczbę półek, za
które płacona jest roczna
opłata za pulę.

Rozpoczęcie jest bezpłatne
w przypadku ponoszenia
rocznej opłaty za pulę
wynoszącej 0,98 € za półkę
przez co najmniej 3 lata.

Opłacić koszt
naprawy na rzecz CC
za każdą
dodatkową półkę.
(5,00 €)

W roku 2018 procent Limitu Napraw dla półek wózków CC Container (trwający od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.) wynosi 40%.

Downloads:

Czym jest limit naprawianych półek? [PDF]

Instrukcja dotycząca pozycji funkcjonalnych / niefunkcjonalnych [PDF]

BACK