Poprawa jakości puli półek CC

Czym jest limit naprawianych półek?

Limit naprawianych półek to procent liczby półek objętych umową, które można oddać do naprawy w danym roku. Rok limitu naprawianych półek trwa od 1 marca do
końca lutego. Sposób obliczeń liczby półek, które można wysłać do naprawy: Limit naprawianych półek (40%) pomnożony przez liczbę półek objętych umową, podzielony przez czas trwania umowy (maks. 1 rok).

Repair quota example (Polish)Repair quota example (Polish)

Jaki limit naprawianych półek mi pozostał?

W LogLink można sprawdzić liczbę pozycji, które nadal można przesłać do naprawy w ramach limitu w bieżącym roku. W ten sposób można sprawdzić, czy dostępne są dodatkowe środki. W przypadku braku konta LogLink CC należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Dlaczego limit naprawianych półek?

W 2016 roku oraz na początku tego roku zostały przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące wprowadzenia półki CC Solid. Preferowanym rozwiązaniem okazał się scenariusz B, w ramach którego CC nadal zapewnia obsługę półek drewnianych, włączając wprowadzenie limitu naprawianych półek wynoszącego 40% w 2018 i 20% w 2019 roku. Limit naprawianych półek zapewni, że system puli będzie bardziej sprawiedliwy dla wszystkich użytkowników.

Pula odporna na zużycie

Wszyscy skorzystamy na bardziej wytrzymałej puli półek CC, które dobrze działają, są łatwo dostępne i mają wszystkie funkcje wspierające łańcuch dostaw w branży ogrodniczej. Limit naprawianych półek pomaga zwiększać jakość półek.

Co w przypadku przekroczenia limitu?

W przypadku chęci wysłania półek do naprawy przekraczających limit naprawianych półek
klient ma trzy opcje:

Zawrzeć porozumienie
z innymi klientami CC w celu
wykorzystanie całego lub
części limitu naprawianych
półek w ramach opcji
transferu limitu w CC LogLink.

Wynająć więcej półek lub
zwiększyć liczbę półek, za
które płacona jest roczna
opłata za pulę.

Opłacić koszt
naprawy na rzecz CC
za każdą
dodatkową półkę.
(5,00 €)

W roku 2018 procent Limitu Napraw dla półek wózków CC Container (trwający od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.) wynosi 40%.

Downloads:

Czym jest limit naprawianych półek? [PDF]

Instrukcja dotycząca pozycji funkcjonalnych / niefunkcjonalnych [PDF]

BACK