Medal bronze sustainability company rate green horticultural

CC i zrównoważony rozwój

Łączymy naszych Klientów poprzez zrównoważone rozwiązania dla zielonego świata

CC ma przyjemność podzielić się z Państwem informacją o otrzymaniu brązowego medalu Ecovadis!

Czym jest Ecovadis? To najbardziej zaufana na świecie ocena zrównoważonego rozwoju w biznesie. Nasi koledzy i koleżanki pracowali nad zebraniem danych wymaganych przez ranking. Ecovadis dostarcza wyniki, które pozwalają zrozumieć mocne strony firmy i obszary do poprawy. Jeśli firma osiągnie pewien ustalony poziom, Ecovadis przyznaje medal, jak na przykład znak jakości, który możemy wykorzystywać w naszej komunikacji z Klientami.

Powstaje las dzięki Container Centralen oraz CC European Retail

W 2020, Container Centralen podzieliła się na dwie firmy. Container Centralen oraz CC European Retail. Container Centralen skupi się na ogrodnictwie, a CC European Retail skupi się na handlu detalicznym. Obie firmy razem postanowiły sobie za cel by się rozwijać, ale oddzielnymi ścieżkami. Wspólnie zakupiły ziemię w Limburgu i zasadziły tam las, mając na uwadze, by rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Odtwórz film na temat Forest sustainability container centralen green horticultural

“Ponieważ wózki CC można ponownie układać, stanowią one zrównoważony środek transportu. Przetwarzanie wózków w ten nowy sposób oznacza, że liczba przejazdów zmniejsza się z sześciu do jednego.”

CC i zrównoważony rozwój

Wielokrotny użytek – na to stawia Container Centralen. Zwrotne elementy transportowe (RTI), zwane także elementami transportowymi wielokrotnego użytku, są podstawą zrównoważonej logistyki. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR) obejmują położenie kresu ubóstwu, nierównościom i zmianom klimatu. Ustanowiono łącznie 17 celów. W ramach swojej głównej działalności CC przyczynia się do realizacji celów 9 i 12. Jeśli chodzi o działalność wewnętrzną, CC pracuje również nad celem 10.

Troska o wydajność wszystkich procesów logistycznych przez wykorzystywanie europejskiej sieci magazynów Container Centralen pozwala oszczędzić wiele kilometrów. Ładowanie samochodów ciężarowych może się odbywać wydajniej, ponieważ nośniki ładunku nadają się do układania w stos lub pakowania „gniazdowego”. To z kolei zmniejsza presję wywieraną na infrastrukturę.
CC stawia na tworzenie i utrzymywanie zróżnicowanej puli pracowników. Podejmując współpracę z zagranicznymi dostawcami, zawsze krytycznie przyglądamy się warunkom pracy. Zawsze poruszamy i omawiamy wszelkie zaistniałe problemy.
Wydajny transport produktów spożywczych, zapakowanych w odpowiedni sposób, zapobiega marnowaniu żywności w łańcuchach dostaw. Nośniki wykorzystuje się ponownie, a gdy się zużyją, poddaje się je recyklingowi. Jeśli występują elementy drewniane, których nie da się zrecyklingować, stratę równoważy się przez zasadzenie nowych drzew.
Cel ten podkreśla znaczenie globalnej makroekonomicznej stabilności oraz potrzebę mobilizacji środków finansowych ze źródeł międzynarodowych dla krajów rozwijających się, a także wzmacnianie własnych, krajowych możliwości poboru dochodów.

Video i praktyczne informacje

Przykład Klienta: Celieplant/Bouquetnet

“CC to głębokie rozumienie świata kwiatów i roślin: my także używany Kontenera Duńskiego. Czyni to transport wydajniejszym i nie ma odpadów”.

Zrównoważony rozwój a produkty CC: przetestowane pod kątem wielokrotnego użytku

Nośniki wielokrotnego użytku muszą długo trwać; solidna konstrukcja i doskonała jakość są zatem niezbędne. Drewniane półki na CC Container, przeznaczone do użytku w sektorze roślin ozdobnych, testowane są dokładnie w trzech punktach.

Odtwórz film na temat multiway system flowers plants sustainability trolley container centralen logistics pool management