CC i zrównoważony rozwój

Wielokrotny użytek – na to stawia Container Centralen. Zwrotne elementy transportowe (RTI), zwane także elementami transportowymi wielokrotnego użytku, są podstawą zrównoważonej logistyki.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR) obejmują położenie kresu ubóstwu, nierównościom i zmianom klimatu. Ustanowiono łącznie 17 celów. W ramach swojej głównej działalności CC przyczynia się do realizacji celów 9 i 12. Jeśli chodzi o działalność wewnętrzną, CC pracuje również nad celem 10.

sustainability_9
9 Przemysł, innowacyjność i infrastruktura Troska o wydajność wszystkich procesów logistycznych przez wykorzystywanie europejskiej sieci magazynów Container Centralen pozwala oszczędzić wiele kilometrów. Ładowanie samochodów ciężarowych może się odbywać wydajniej, ponieważ nośniki ładunku nadają się do układania w stos lub pakowania „gniazdowego”. To z kolei zmniejsza presję wywieraną na infrastrukturę.
sustainability_10
12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Wydajny transport produktów spożywczych, zapakowanych w odpowiedni sposób, zapobiega marnowaniu żywności w łańcuchach dostaw. Nośniki wykorzystuje się ponownie, a gdy się zużyją, poddaje się je recyklingowi. Jeśli występują elementy drewniane, których nie da się zrecyklingować, stratę równoważy się przez zasadzenie nowych drzew. CC wspiera Bank Żywności (Voedselbank) w Holandii za pomocą aplikacji do rejestracji nośników.
sustainability_10
10 Mniej nierówności CC stawia na tworzenie i utrzymywanie zróżnicowanej puli pracowników. Podejmując współpracę z zagranicznymi dostawcami, zawsze krytycznie przyglądamy się warunkom pracy. Zawsze poruszamy i omawiamy wszelkie zaistniałe problemy.

„Naszym fundamentem jest zrównoważony rozwój”

André van Brummen, dyrektor ds. operacyjnych, opowiada szerzej o Container Centralen jako o fundamencie zrównoważonego rozwoju, a także o łańcuchu dostaw oraz promowaniu szczytnych celów.

andre_van_brummen

Testowane pod kątem wielokrotnego użytku

Nośniki wielokrotnego użytku muszą pozostawać sprawne na długo; solidna konstrukcja i wysoka jakość są więc kluczowe. Drewniane półki wózka kontenerowego CC Container do stosowania w sektorze roślin ozdobnych są dokładnie testowane w trzech punktach. (Wideo w języku angielskim).