Pool Management

CC Pool Management Services jest rozwiązaniem dedykowanym do optymalizacji łańcucha dostaw, zmniejszając koszty i chroniąc wartość aktywów klientów. Usługi te są dostosowane do życzeń i potrzeb klientów.

Czym jest pooling?

Pooling to wspólne stosowanie sprzętu. Uczestnicząc w CC Pool, dzielą Państwo zwrotne jednostki transportowe z innymi przedsiębiorstwami. Dzielenie się to oszczędność pieniędzy i większa wydajność logistyczna.

Nasze inteligentne usługi zarządzania łańcuchem dostaw są otwarte na wszelkiego rodzaju zwrotne urządzenia transportowe; skrzynki, wózki i inne nośniki ładunków. Ponadto oferujemy szeroki zakres rozwiązań oraz pomoc klientom w dostosowaniu urządzeń w celu uzyskania najlepszych rezultatów dla każdego członka łańcucha dostaw.

Stosowanie inteligentnych technologii umożliwia nam zestawianie sald i informacji o zasobach w naszym systemie planowania. W ten sposób możemy aktywnie zarządzać zapotrzebowaniem i dostawami pustych zwrotnych urządzeń transportowych w celu zapewnienia klientom odpowiednich korzyści.

Najważniejsze elementy usługi zarządzania łańcuchem dostaw – CC Pool Management

• Zarządzanie dostępnością
• Zarządzanie balansami
• Usługi Logistyczne – przechowywanie, przeładunek i transport zwrotny
• Identyfikowanie i śledzenie zasobów (RFID)
• Zarządzanie wydajnością przy pomocy optymalizacji KPI
• Zarządzanie kontem

Udział w CC Pool

Jako uczestnik CC Pool nie trzeba zajmować się utrzymaniem czy naprawą przedmiotów transportowych ani przechowywaniem niepotrzebnych przedmiotów. Można transportować produkty bez ponownego pakowania, unikając produkcji śmieci.

  • Standaryzacja: łatwe planowanie i wymiana z partnerami
  • Dzielenie się: bez ponownego pakowania, bez sporów o przynależność przedmiotów
  • Równowaga ekologiczna: wielokrotny użytek, zero śmieci

CC dba o

Uczestnicząc w CC Pool, mają Państwo dostęp do sieci dostawczej w całej Europie. CC utrzymuje swoje własne bazy. Jesteśmy też partnerami innych firm z sektora, by obsługiwać jak najwięcej obszarów oraz łatwych lokalizacji. Zarządzamy dostępnością przedmiotów transportowych przez sieć. Dbamy też o naprawy. W chwili przywiezienia zepsutych elementów natychmiast otrzymują Państwo nowe.

  • Utrzymanie sieci magazynów w całej Europie
  • Zarządzanie jakością i dostępnością elementów transportowych
  • Natychmiastową naprawę elementów transportowych
webdesign development

Czego szukasz?