CC Employees

Usługi i rozwiązania

40 lat doświadczenia w prowadzeniu puli

Container Centralen („CC”) opracowała i prowadzi system puli CC od ponad 40 lat. System puli CC stanowi największy system puli zwrotnych opakowań transportowych („Opakowania Zwrotne”) w Europie. Naszym celem jest optymalizacja Waszego łańcucha dostaw poprzez bardziej efektywne przemieszczanie Waszych produktów. Nasze Opakowania Zwrotne można stosować w różny sposób w różnych pulach. Nasz system puli CC nadaje się dla sprzedawców detalicznych, konsumentów i dostawców. Oferujemy wszelkiego rodzaju zindywidualizowanych rozwiązań pasujących do Waszego łańcucha dostaw.

Usługi Zarządzania Pulą

Usługi Zarządzania Pulą stanowią specjalne rozwiązania logistyczne, które można dostosować do wszystkich łańcuchów dostaw detalistów. Zarządzanie pulą oznacza w pełni zarządzane rozwiązanie logistyczne, w którym CC zapewnia pulę kontenerów (lub też zarządza istniejącymi kontenerami dostawców/detalistów) wyłącznie do używania w łańcuchu dostaw detalistów.


W ramach Usług Zarządzania Pulą oferujemy swoją usługę CC Collection Service lub swoją usługę One Way Service. Przy CC Collection Service możecie zapomnieć o codziennym problemie zwrotu do nas pustych kontenerów. One Way Service stanowi w pełni zarządzane rozwiązanie kontenerowe CC bez konieczności zawierania umów wynajmu przez detalistów czy dostawców. CC dostarcza kontenery i zarządza ich wydawaniem u dostawców, a także zarządza ich zwrotem u detalistów.

Wspieramy operacje logistyczne ponad 23.000 klientów.

Wspieramy Cię w 40 krajach na całym świecie.

Mamy ponad 40-letnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw produktów ogrodniczych i hodowlanych.

Rozwiązania w zakresie puli

Po co posiadać, jeżeli można korzystać? CC oferuje różnego rodzaju rozwiązania w zakresie puli, pasujących do Waszego łańcucha dostaw. CC prowadzi pulę otwartą, pulę w pętli zamkniętej i pulę prywatną.

W puli otwartej Opakowania Zwrotne swobodnie krążą, bez obowiązku ich zwrotu do punktu początkowego. Własność należy do szeregu stron. Pula w pętli zamkniętej ma operatora, który jest właścicielem Opakowań Zwrotnych i je wypożycza. Wszystkie kontenery są zwracane do operatora po jednym wykorzystaniu. W puli prywatnej Opakowania Zwrotne są kupowane przez daną stronę w celu wspólnego korzystania z nich przez dostawców. Wspólne korzystanie odbywa się zazwyczaj w modelu o pętli zamkniętej, czasem połączonym z systemem magazynowania.

Odtwórz film na temat Pool management template
CC Container and

Wynajem

CC oferuje rozwiązania wynajmu krótko- i długoterminowego, co umożliwia naszym klientom wybór opcji najbardziej pasującej do ich potrzeb biznesowych.

Można wynająć 3 rodzaje wózków: nasz Kontener CC, Półkontener CC lub Eurokontener. Nasze Opakowania Zwrotne można stertować, co zwiększa liczbę pustych opakowań mieszczących się na pojeździe. W ostatecznym rozrachunku zmniejsza to emisję CO2 i koszty transportu.