My CC Transfer Salda: Wysyłający ponosi całkowity koszt Transferu

Just Justa fotografie

Chcielibyśmy poinformować o nowej funkcji, jaką dodaliśmy do naszego portalu My CC. Transfer i Odbiór sprzętu CC jest teraz jeszcze łatwiejszy!

Łączna Opłata za Transfer Salda oraz Opłata za Odbiór sprzetu CC
Jako Wysyłający, zwracają Państwo sprzęt CC do jednego z naszych magazynów. Oddany materiał jest dodany do Państwa Salda Głównego. Za tę transakcję pobierana jest opłata za Zwrot.

Począwszy od piątku 5 kwietnia, Użytkownicy portalu My CC mają możliwość przeniesienia funkcjonalnego sprzętu CC ze swojego Salda Głównego na Service Balance (nowe Saldo w My CC) innego Klienta CC i poniesienia kosztów Odbioru. Dzięki temu strona Odbierająca nie zostanie obciążona żadnymi kosztami za Transfer.

Proszę pamiętać, aby poinformować Klienta CC, który ma otrzymać sprzęt o transakcji transferu!
Po przetransferowaniu sprzętu, Klient CC, który jest Odbiorcą zobaczy zrejestrowany materiał CC na swoim Service Balance (nowe Saldo w My CC). Będzie to oznaczało, że ma możliwość zarejestrowania poprzez portal My CC darmowego Odbioru sprzętu z magazynu CC.

Uwaga: Ważne jest, aby strona Odbierająca poinformowała Państwa o preferowanym magazynie przed rozpoczęciem Transferu Salda i pokryciem przez Państwa kosztów Odbioru.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat korzyści wynikających z nowej funkcji w portalu My CC.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development