Dalsze zakłócenia łańcucha dostaw w szczycie sezonu

Sezon w sektorze ogrodniczym osiąga szczyt, ale niestety ostatnie opóźnienia w łańcuchu dostaw branży ogrodniczej nie dają nadziei na wystarczającą płynność. W magazynach jest znacznie mniej wózków niż realne zapotrzebowanie na nie, a to wymaga dużej elastyczności od szerokiej grupy naszych klientów.

CC obecnie dokłada wszelkich starań, aby skontaktować się ze wszystkimi, których to dotyczy, i wspólnie poszukać możliwie dobrego rozwiązania.

Jakie trudności napotykamy w tej chwili?

Zaczęło się od dużych opóźnień dostaw komponentów i materiałów w 2021 roku, co spowodowało znaczne opóźnienie rozpoczęcia produkcji i naprawy sprzętu. Ponadto, w związku z rozwojem wydarzeń na Ukrainie, nasze zakłady naprawcze miały jeszcze większe opóźnienia. Wszystkie te zmiany mają negatywny wpływ na płynność łańcuchów dostaw.

Co to może oznaczać dla Państwa firmy?

Wszystkie aktualnie składane prośby o dodatkowy sprzęt lub nowe kontrakty zostaną na razie wstrzymane. Musieliśmy również wprowadzić pewne opóźnienia w wydawaniu funkcjonalnego sprzętu po zdaniu uszkodzonego do naszych magazynów. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że zakłócenia w płynności łańcuchów dostaw będą miały jak najmniejszy wpływ na naszych klientów.

W sezonie 2022 CC zaleca wszystkim użytkownikom sprzętu CC Container, aby starali się zwiększyć liczbę rotacji sprzętu poprzez przyśpieszenie, w miarę możliwości, zwrotu lub, jeszcze lepiej, wymiany sprzętu na zasadzie „jeden za jeden” pomiędzy samymi klientami i ich biznesowymi partnerami.

* Informacje na temat działań już podjętych przez CC można znaleźć na stronie : https://www.container-centralen.com/srodki-przeciwdzialania-zakloceniom-w-lancuchu-dostaw/?lang=pl

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development