Search
Close this search box.

Geleidelijk zal het evenwicht tussen vraag en aanbod zich herstellen

CC Container in Intratuin

Het hoogseizoen loopt ten einde en hoewel we een toename van onze voorraad verwachten, verwachten we niet dat er in de tuinbouwketen direct voldoende CC Containers beschikbaar zullen zijn om aan de vraag te voldoen. Container Centralen (CC) verwacht echter dat in de komende weken de beschikbaarheid en de voorraad ten opzichte van de vraag weer meer in balans zal komen.

Wat betekent de huidige status voor uw bedrijf?
CC streeft ernaar terug te keren naar een reparatieproces gebaseerd op een “één voor één” uitwisseling van functioneel voor niet-functioneel waar mogelijk (mits er voldoende reparatiequotum is). Klanten kunnen dit proces ondersteunen door meer inzicht te geven in hun prognose voor het inleveren van niet-functioneel materiaal.
Alle klanten met verzoeken om extra materiaal voor nieuwe contracten zullen worden gecontacteerd om het gevraagde volume te bespreken en wanneer het beschikbaar kan worden gesteld.

Welke wereldwijde marktontwikkelingen liggen aan de basis van de verstoring?
Het begon met grote vertragingen in het transport bij de levering van reserveonderdelen in 2021, waardoor de productie en de reparatie van materiaal aanzienlijk vertraagd op gang kwamen. En daarnaast liep het CC-reparatieprogramma door de ontwikkelingen rond Oekraïne nog meer vertraging op. Samen hebben deze ontwikkelingen negatieve gevolgen voor de CC-toeleveringsketen.

Wat kunnen we doen om soortgelijke uitdagingen in de toekomst te voorkomen?
CC heeft een dringend verzoek aan al haar klanten: kondig uw seizoens-behoeften voor 2023 aan CC Container- en CC Eurocontainer-materiaal zo snel mogelijk aan.


De lange doorlooptijden voor de levering van materialen zullen naar verwachting aanhouden. CC wil daarom dat bestellingen vroegtijdig worden geplaatst, zodat we op tijd voldoende materiaal kunnen inkopen voor het volgende seizoen.
Voor dit en elk toekomstig seizoen raadt CC alle gebruikers van CC Containermateriaal aan om het aantal omlopen of rotaties dat zij realiseren te verhogen door te zorgen voor een snellere terug levering of, nog beter, een zoveel mogelijk één-op-één uitwisseling van materiaal met klanten en leveranciers. Hierdoor kan met dezelfde hoeveelheid CC Containers meer tuinbouwvolume worden getransporteerd.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development