Środki przeciwdziałania zakłóceniom w łańcuchu dostaw

CC Container shelf Intratuin

Przez ponad 40 lat istnienia naszej Firmy nigdy nie doświadczyliśmy kryzysu w łańcuchu dostaw, takiego, z którym mamy obecnie do czynienia .

Początkowe opóźnienie łańcucha dostaw wynosiło 8 tygodni. Razem z naszymi kolegami i partnerami zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przezwyciężyć to opóźnienie. Zwiększając przepustowość i inwestując pieniądze w alternatywny transport, udało nam się zredukować opóźnienie do 5 tygodni. Ze względu na obecną, drmatyczną sytuację w Ukrainie, raczej nie uda się nadrobić nam więcej czasu.

Prosimy odnaleźć poniższe decyzje jakie podjęliśmy w celu zmniejszenia wpływu negatywnych skutków otoczenia na Państwa działalność:

  • Wczesniejsze niż zwykle złożenie zamówienia na części zamienne, zakładając problemy z logistyką (założono wydłużony, 3 miesięczny czas dostawy).
  • Dywersyfikację środków transportu z Chin, nie tylko transportu drogą morską, ale także drogą kolejową i samochodami ciężarowymi.
  • Znaczące zwiększenie możliwości produkcyjnych i naprawczych u naszych partnerów biznesowych.
  • Wprowadzenie pracy zmianowej poprzez dodatkową rekrutację 250 pracowników z Ukrainy (w tym zapewnienie im zakwaterowania i udogodnień bytowych).
  • Zwiększenie liczby partnerów logistycznych w celu sprawniejszego dostarczenia materiałów CC z naszych punktów napraw do regionalnych magazynów.
  • Wydłużenie godzin pracy w naszych regionalnych magazynach, aby obsłużyć więcej sprzętu w krótszym czasie.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, które wsparły nas w powyższych działaniach .