Wojna na Ukrainie

W tej chwili nasze współczucie kierujemy do wszystkich, którzy są bezpośrednio lub pośrednio dotknięci wojną w Ukrainie.

Z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę Container Centralen stanęło w obliczu zmniejszenia zdolności produkcyjnych, naprawczych i transportowych. Korzystamy również ze współpracy z ukraińskimi pracownikami i kierowcami.

Container Centralen ściśle działa ze swoimi partnerami, aby zminimalizować konsekwencje dla swoich usług, a jednocześnie wspierać ukraińskich pracowników w wydostaniu ich rodzin z Ukrainy.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development