Szukaj
Close this search box.

Spółka Container Centralen dokonała podziału wewnętrznego na dwie wyspecjalizowane firmy działające w Europie

Spółka Container Centralen dokonała podziału wewnętrznego na dwie wyspecjalizowane firmy działające w Europie

Od ponad 40 lat spółka Container Centralen obsługuje klientów przy wykorzystaniu zwrotnych urządzeń transportowych. W dniu 27 stycznia 2021 r. obaj udziałowcy spółki Container Centralen A/S podzieli ten podmiot w celu zoptymalizowania jego działalności. Jedna z powstałych po podziale spółek skupia się wyłącznie na łańcuchu dostaw w branży ogrodniczej, zaś druga działa wyłącznie w łańcuchu dostaw w branży szybko zbywalnych artykułów konsumpcyjnych (FMCG).


Kierownictwo Container Centralen rozumie i wspiera decyzję o podziale spółki. Jesteśmy przekonani, że doprowadzi on do powstania dwóch wyspecjalizowanych firm, czego wynikiem będzie przyspieszenie, rozszerzenie zakresu i poprawa jakości ich usług świadczonych na rzecz klientów w tych dwóch różnych łańcuchach dostaw.

Spółka ogrodnicza
Jedynym udziałowcem ogrodniczej części Container Centralen w Europie jest VGB, będące stowarzyszeniem holenderskich hurtowni ogrodniczych. Jego aktualny portfel produktów obejmować będzie CC Container, CC Halfcontainer i CC Eurocontainer. Nazwa – Container Centralen – pozostaje ta sama, podobnie jak i aktualnie świadczone usługi. W spółce tej pracować będą osoby aktualnie obsługujące klientów z branży ogrodniczej.

Spółka FMCG
Jedynym udziałowcem drugiej spółki – zajmującej się branżą produktów FMCG w Europie – jest Erhvervsinvest (EI) Jej portfel produktów obejmuje CC (Euro) Rolly, CC (Euro) Dolly, CC Rollcontainer i CC Freshbox. W spółce tej pracować będą osoby aktualnie obsługujące klientów z branży FMCG.
Do EI należeć też będzie spółka Pool Service B.V. z siedzibą w Deventer (Holandia), która zarządza w imieniu spółki Stichting Versfust pulą skrzynek CBL. Ponadto EI stała się jedynym udziałowców spółki Container Centralen Inc., która obsługuje rynek ogrodniczy przy wykorzystaniu zwrotnych urządzeń transportowych w USA.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development