Container Centralen splitst in twee gespecialiseerde bedrijven in Europa

Container Centralen splitst in twee gespecialiseerde bedrijven in Europa

Container Centralen levert al meer dan 40 jaar speciaal ontworpen herbruikbare ladingdragers (RTI’s) aan klanten in Europa. De twee aandeelhouders van Container Centralen A/S hebben op 27 januari de organisatie in tweeën gesplitst om zo de activiteiten van beide bedrijven te optimaliseren. Het ene bedrijf richt zich volledig op de toeleveringsketen voor de sierteelt, het andere bedrijf spitst zich volledig toe op de toeleveringsketen voor Fast Moving Consumer Goods (FMCG).  

Het managementteam van Container Centralen A/S begrijpt en steunt het besluit om het bedrijf te splitsen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze splitsing zal leiden tot twee gespecialiseerde bedrijven die hun dienstverlening aan klanten in beide afzonderlijke toeleveringsketens kunnen versnellen, vergroten en verbeteren.   

Sierteelt
De VGB, de vereniging van Nederlandse groothandelaren in bloemkwekerijproducten, is de enige aandeelhouder van het sierteelt gedeelte van Container Centralen in Europa. De huidige productportfolio van dit bedrijf bevat de CC Container, de CC Halfcontainer en de CC Eurocontainer

De naam Container Centralen blijft bestaan, evenals de bestaande dienstverlening. In dit bedrijf werkt personeel dat zich in de eerste plaats richt op klanten in de tuinbouwsector.

FMCG
Erhvervsinvest (EI), een Deense investeringsmaatschappij, is de enige aandeelhouder van het FMCG-deel in Europa. De productportfolio van dit bedrijf omvat de CC (Euro) Rolly, de CC (Euro) Dolly, de CC Rollcontainer en CC Freshbox. De medewerkers die primair de klanten in de FMCG-sector van dienst zijn, werken in dit bedrijf.

EI is ook eigenaar van Pool Service B.V. in Deventer, dat namens de Stichting Versfust de pool van CBL-kratten beheert. Daarnaast is EI nu de enige aandeelhouder van CC Inc. dat herbruikbare ladingdragers levert aan de sierteeltmarkt in de Verenigde Staten.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development