Container Centralen A/S opdeles i to specialiserede virksomheder i Europa

Container Centralen A/S opdeles i to specialiserede virksomheder i Europa

I mere end 40 år har Container Centralen betjent sine europæiske kunder med CC containere (genanvendelige transportenheder). Den 27. Januar opdelte de to aktionærer i Container Centralen A/S organisationen for at optimere virksomhedernes aktiviteter. Den ene virksomhed fokuserer udelukkende på forsyningskæden til blomsterbranchen, og den anden er fuldstændig aktiv i FMCG-forsyningskæden (retailsektoren) 

Ledelsen i Container Centralen forstår og støtter beslutningen om at opdele virksomheden. Vi er overbeviste om, at denne opdeling vil føre til to specialiserede virksomheder, hvilket resulterer i acceleration, udvidelse og forbedring af vore services til kunderne i de to forsyningskæder.

Container Centralen i den grønne sektor
VGB, som er sammenslutningen af hollandske blomster- og plantegrossister, er den eneste aktionær i ”den grønne del” af Container Centralen i Europa. Virksomhedens nuværende produktportefølje er CC Container, CC Halv-container og CC Eurocontainer. Navnet Container Centralen A/S forbliver det samme, og det samme gør de eksisterende tjenester. Det personale, der primært er dedikeret til kunder i den grønne sektor, arbejder i denne virksomhed.

FMCG-virksomheden
Erhvervsinvest (EI), som er et dansk investeringsselskab, er den eneste aktionær i FMCG-delen i Europa. Virksomhedens produktportefølje inkluderer CC (Euro) Rolly, CC (Euro) Dolly, CC Rollcontainer og CC Freshbox. Det personale, der primært er dedikeret til kunder i FMCG, arbejder i denne virksomhed.

EI ejer også Pool Service B.V. i Deventer, Holland, der administrerer puljen af CBL-kasser på vegne af Stichting Versfust. Derudover er EI blevet den eneste aktionær i CC Inc., der betjener den grønne sektor i USA med genanvendelige transportenheder.

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development