Verbetering van de kwaliteit van de CC pool van houten platen

Wat is een reparatiequota?

Het reparatiequota is het percentage van het aantal platen in uw contract dat u in een jaar ter reparatie kunt aanbieden. Het reparatiequota loopt van 1 maart tot eind februari. Zo berekent u het aantal platen dat u ter reparatie kunt aanbieden: het reparatiequota (40%) vermenigvuldigd met het aantal platen waarvoor u een contract hebt, gedeeld door de duur van het contract (max. 1 jaar).

Reparatie quota voorbeeld in DutchReparatie quota voorbeeld in Dutch

Hoeveel van mijn reparatiequota heb ik nog over?

In CC LogLink kunt u het aantal items zien dat u in het lopende quotajaar nog ter reparatie kunt aanbieden. Op die manier kunt u bepalen of u aanvullende maatregelen moet nemen. Neem contact op met onze klantenservice als u nog geen CC LogLink-account hebt.

Toekomstbestendige pool

We profiteren allemaal van een sterke pool van CC-platen die goed functioneert, gemakkelijk toegankelijk is en alle kenmerken bezit die nodig zijn om de supply chain van de sierteeltsector te ondersteunen. Het reparatiequota helpt de kwaliteit van de pool te verbeteren. Momenteel inventariseren we de vraag naar de CC Solid. Als de vraag voldoende en consistent is, wordt de CC Solid toegevoegd aan het productaanbod van CC, naast de houten platen.

Waarom een reparatiequota?

In 2016/2017 is marktonderzoek gedaan met betrekking tot de introductie van de CC Solid. Er bleek een duidelijke voorkeur te zijn voor scenario B, waarin CC doorgaat met de ondersteuning van houten platen, met inbegrip van de introductie van een reparatiequota van 40% in 2018 en 20% in 2019. Een reparatiequota zorgt ervoor dat het poolsysteem eerlijker wordt voor alle gebruikers.

Gebruik van aantal platen ten opzichte van uw contractvolume

Het aantal kapotte platen staat onlosmakelijk verbonden met de rotatiesnelheid van je pool. De rotatiesnelheid voor een gebruiker, je ontvangt een plaaat en geeft deze weer weg, is gemiddeld over alle pool deelnemers ongeveer 8 – 10 keer per jaar. Als de rotatiesnelheid voor je eigen bedrijf hoog is dan is de kans op een kapotte plaat natuurlijk groter dan wanneer de rotatiesnelheid lager ligt. Bij een rotatiesnelheid die hoog is de kans groot dat het reparatiequota overschreden wordt indien je reparatie quota niet in verhouding is met de rotatiesnelheid.

Wat gebeurt er als ik mijn quota overschrijd?

Als u meer platen ter reparatie wilt opsturen dan uw reparatiequota bedraagt,
dan hebt u drie opties:

Maak een afspraak met andere CC-klanten om hun reparatiequota voor een deel of volledig over te nemen via de optie voor quotatransfer in CC LogLink.

Huur meer platen, of verhoog het aantal platen waarvoor u een jaarlijkse pool fee betaalt.

De opstart is gratis wanneer u een jaarlijkse poolvergoeding betaalt van € 0,98 per plaat.

Betaal reparatiekosten
aan CC voor elke
extra plaat. (€ 5,00)

Het quota percentage op de CC Container platen voor het repair quota jaar 2018 (1 maart 2018 – 28 februari 2019) is 40%.

Downloads:

Wat is een reparatiequota? [PDF]

Wanneer is een plaat functioneel / niet-functioneel? [PDF]

BACK