Reparatiequota

Verbetering van de kwaliteit van de CC pool van houten platen

Repair Quota jaar

Het quota percentage op de CC Container platen voor het repair quota jaar 2021/2022 (1 maart 2021 – 28 februari 2022) is 20%. Dit betekent, dat als u voor een heel jaar een contract voor 100 platen heeft, de reparatie van 20 platen bij in onze service is inbegrepen.

Het reparatiequotajaar voor contracten met een poolvergoeding loopt van 1 maart tot eind februari. Voor contracten met een vaste huurtermijn (jaarhuur en seizoenshuur) geldt de quota voor de contracttermijn.

20% of 100 shelves

Hoeveel van mijn reparatiequota heb ik nog over?

In CC LogLink kunt u het aantal items zien dat u in het lopende quotajaar nog ter reparatie kunt aanbieden. Op die manier kunt u bepalen of u aanvullende maatregelen moet nemen. Neem contact op met onze klantenservice als u nog geen CC LogLink-account hebt.

Hoe bereken ik het aantal platen dat ik ter reparatie kan aanbieden?

Het reparatiequota (20%) vermenigvuldigd met het aantal platen waarvoor u een contract hebt, gedeeld door de duur van het contract (max. 1 jaar).

Example of how the repair quota works

Welke opties heb ik om het aantal platen dat ik ter reparatie kan opsturen te vergroten?

U heeft twee opties als u meer platen ter reparatie wilt aanbieden dan in onze service is inbegrepen:

Quota image 1

Maak een afspraak met andere CC-klanten om hun reparatiequota voor een deel of volledig over te nemen via de optie voor quotatransfer in CC LogLink.

Quota image 2

Huur meer platen, of verhoog het aantal platen waarvoor u een jaarlijkse pool fee betaalt.

Zijn deze opties niet van toepassing op uw situatie, dan bedraagt de reparatievergoeding per extra plaat € 6,50.

Wat is een reparatiequota?

Het reparatiequota is het percentage van het aantal platen in uw contract dat u in een jaar ter reparatie kunt aanbieden. Het reparatiequota loopt van 1 maart tot eind februari. Zo berekent u het aantal platen dat u ter reparatie kunt aanbieden:

Downloads

Waarom een reparatiequota?

In de CC Pool gaan meer onderstellen en platen om dan waarvoor een poolvergoeding wordt betaald. Voor onderstellen hebben wij daarom het nieuwe CC TAG5-label ingevoerd. Voor platen is een label niet werkbaar en daarom hebben wij in 2018 het reparatiequota ingevoerd. De insteek is hetzelfde: het eerlijk verdelen van kosten over de deelnemers aan de pool en het toekomstbestendig maken van de CC Pool.

Toekomstbestendige pool

We profiteren allemaal van een sterke pool van CC-platen die goed functioneert, gemakkelijk toegankelijk is en alle kenmerken bezit die nodig zijn om de supply chain van de sierteeltsector te ondersteunen. Het reparatiequota helpt de kwaliteit van de pool te verbeteren.