trolleys cc container base posts shelves shelf logistics horticultural sector plants flowers depots depot logistics europe team work CC TAG5 labels metal plates scanner scanning

Repair quota year

Verbetering van de kwaliteit van de CC pool van houten platen​

Het quota percentage op de CC Container platen voor het repair quota jaar (maart – februari) is 20%. Dit betekent, dat als u voor een heel jaar een contract voor 100 platen heeft, de reparatie van 20 platen bij in onze service is inbegrepen.

Het reparatiequotajaar voor contracten met een poolvergoeding loopt van 1 maart tot eind februari. Voor contracten met een vaste huurtermijn (jaarhuur en seizoenshuur) geldt de quota voor de contracttermijn.

Wat is een reparatiequota?

Het reparatiequota is het percentage van het aantal platen in uw contract dat u in een jaar ter reparatie kunt aanbieden. Het reparatiequota loopt van 1 maart tot eind februari. Zo berekent u het aantal platen dat u ter reparatie kunt aanbieden.

In de CC Pool gaan meer onderstellen en platen om dan waarvoor een poolvergoeding wordt betaald. Voor onderstellen hebben wij daarom het nieuwe CC TAG5-label ingevoerd. Voor platen is een label niet werkbaar en daarom hebben wij in 2018 het reparatiequota ingevoerd. De insteek is hetzelfde: het eerlijk verdelen van kosten over de deelnemers aan de pool en het toekomstbestendig maken van de CC Pool.

Example of how the repair quota works

Toekomstbestendige pool

We profiteren allemaal van een sterke pool van CC-platen die goed functioneert, gemakkelijk toegankelijk is en alle kenmerken bezit die nodig zijn om de supply chain van de sierteeltsector te ondersteunen. Het reparatiequota helpt de kwaliteit van de pool te verbeteren.

Video's en praktische informatie

U heeft twee opties als u meer platen ter reparatie wilt aanbieden dan in onze service is inbegrepen: