Informacja prasowa

Sukcesy w walce z podrobionymi etykietami

W marcu 2019 r. odkryto na rynku podrobione etykiety CC TAG5. Po podaniu tego faktu do wiadomości CC i jej agencja śledcza Riscon otrzymały wiele wskazówek. Doprowadziło to do wszczęcia szeregu postępowań prawnych. W Holandii wdrożono poszukiwania zakończone  szeregiem konfiskat. Ponadto prowadzone są różne śledztwa w innych krajach europejskich.

Najwięcej jest przypadków wprowadzania podrobionych etykiet do obrotu przez osoby fizyczne i spółki. Kupno lub sprzedaż podrobionych etykiet CC stanowi przestępstwo polegające na naruszeniu własności intelektualnej, i z tego też tytułu postawiono zarzuty tym osobom i spółkom. Niektóre sprawy zakończyły się ugodą w celu osiągnięcia maksymalnego skutku, ale bez uszczerbku dla bezpieczeństwa zainteresowanych. W przypadku osób mających umowę z Container Centralen umowy te zostaną rozwiązane. Niektórzy z informatorów, którzy wnieśli konkretny wkład w prowadzone śledztwa, otrzymają od Container Centralen nagrody pieniężne.

 

Te wstępne sukcesy udało nam się odnieść dzięki coraz powszechniejszemu skanowaniu przez użytkowników na rynku, a także wspólnym działaniom z uczestnikami rynku przeciwko podróbkom. Jest nadal istotne, żeby być razem czujnym na oszustwa z etykietami CC. Container Centralen nadal podejmuje działania przeciwko tym, wobec których zebrano wystarczające dowody na produkowanie, kupowanie lub sprzedawanie podrobionych etykiet CC TAG5.

 

Świadome umieszczanie podrobionych etykiet lub oferowanie kontenerów z podrobioną etykietą CC Container stanowi przestępstwo. Stąd przekonujemy wszystkich, aby jako użytkownicy naszych kontenerów nie wdawali się w ten proceder. Możecie Państwo zawierać tylko takie umowy, na które otrzymacie oryginalne etykiety Container Centralen. Dotyczy to również transferów umów wynajmu od innych użytkowników puli CC, od których przejmujecie Państwo oryginalny sprzęt –  dla Państwa bezpieczeństwa, Container Centralen powinno zarządzać tą operacją, aby zapewnić prawidłowość transakcji.

Czemu podróbki etykiet stanowią problem?

Kontenery CC używane są wspólnie przez wszystkich uczestników w ramach puli CC. Koszty całego systemu dzieli się na podstawie opłaty za korzystanie z puli. Etykieta CC TAG5 mówi, że opłata za dany kontener użytkowany w ramach puli została uiszczona, i że stąd wózek stanowi prawowitą część tej puli. Podróbki etykiet CC TAG5 rozbijają ten podział kosztów i stanowią problem dla nas wszystkich.

W celu przekazania wskazówek na temat sfałszowanych etykiet CC, prosimy o kontakt z Riscon Arnhem B.V.:

  • : +31 318 6666 44.
  • Za wskazówki, które okażą się pomocne, przewidziano nagrodę w wysokości do 30 000 EUR.
  • 7 dni w tygodniu, w tym w godzinach wieczornych.
  • Dostępne języki: Angielski, niderlandzki, niemiecki i francuski.
  • Zgodnie z indywidualnym życzeniem dotrzymamy klauzuli anonimowości!

Holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło Riscon Arnhem B.V. poniższych licencji (nazwy w języku niderlandzkim): Particulier Onderzoeksbureau POB 591, Particuliere Beveiligingsorganisatie ND 1320. W 2013 roku spółka Riscon uzyskała certyfikat BPOB (od Stowarzyszenia Handlowego Prywatnych Detektywów).

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development