Medal bronze sustainability company rate green horticultural

Container Centralen missie

Wij verbinden onze klanten via duurzame oplossingen voor een groene wereld

Container Centralen (CC) laat met trots haar Bronzen medaille, uitgereikt door Ecovadis, aan u zien! Ecovadis is ’s Werelds meest betrouwbare duurzaamheidsbeoordelaar voor bedrijven.

Verschillende collega’s hebben gewerkt aan het verzamelen van de gegevens om een ranking aan te vragen. Ecovadis biedt een scorekaart om inzicht te krijgen in de sterke punten en verbeterpunten van bedrijven. Als bedrijven een bepaald niveau bereiken, geeft Ecovadis medailles, zoals een keurmerk.

Bos mogelijk gemaakt door Container Centralen en CC European Retail

In 2020 is Container Centralen opgesplitst in twee bedrijven. Container Centralen en CC European Retail. Container Centralen zal zich in de toekomst alleen nog maar richten op de tuinbouw en CC European Retail zal zich specialiseren in retail. Beide bedrijven hadden als doel om samen te groeien, maar wel apart van elkaar. Daarom kochten zij samen een terrein in Limburg en plantten daar een bos aan, zodat ze samen duurzaam kunnen groeien.

Video afspelen over Forest sustainability container centralen green horticultural

"Omdat de CC-karren herstapelbaar zijn, bieden ze een duurzame manier van transport. Door de karren op deze nieuwe manier te verwerken, wordt het aantal ritten teruggebracht van zes naar één."

CC en duurzaamheid

Hergebruik; daar draait het om bij Container Centralen. Returnable Transport Items (RTI’s) zijn de basis van duurzame logistiek.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties hebben als doel een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. In totaal zijn er 17 doelen gesteld. De kernactiviteiten van CC dragen bij aan de doelen 9, 12 en 17. Op het gebied van interne bedrijfsvoering werkt CC ook aan doel 10.

Dit doel onderstreept het belang van wereldwijde macro-economische stabiliteit en de noodzaak om financiële middelen voor ontwikkelingslanden te mobiliseren uit internationale bronnen, alsook via een versterking van de binnenlandse capaciteit voor het innen van inkomsten.

Door alle logistieke stromen slim in te richten en gebruik te maken van het Europese depotnetwerk van Container Centralen, worden kilometers bespaard. Vrachtwagens kunnen efficiënt beladen worden, doordat de ladingdragers stapelbaar of nestbaar zijn. Dit draagt bij aan minder druk op de infrastructuur.
CC streeft naar een divers personeelsbestand. Bij het samenwerken met leveranciers in het buitenland, wordt altijd kritisch gekeken naar de arbeidsomstandigheden. Eventuele issues worden bespreekbaar gemaakt.
Efficiënt transport van levensmiddelen die op de juiste manier verpakt zijn, voorkomt voedselverlies in bevoorradingsketens. Ladingdragers worden hergebruikt en aan het einde van hun levenscyclus waar mogelijk gerecycled. Voor houten delen die niet geraclet kunnen worden, worden nieuwe bomen aangeplant.
Het doel benadrukt het belang van wereldwijde macro-economische stabiliteit en de noodzaak om financiële middelen voor ontwikkelingslanden te mobiliseren uit internationale bronnen, alsook via een versterking van de binnenlandse capaciteit voor het innen van inkomsten.

Video's en praktische informatie

Praktijkvoorbeeld: Celieplant/Bouquetnet

“CC is een essentieel begrip uit de bloemen- en plantenwereld: wij gebruiken ook de Deense Container. Het maakt je transport efficiënt en je hebt geen afval”

Getest voor meervoudig gebruik

Reusable carriers must last a long time; robust design and great quality are therefore vital. The wooden shelves on the CC Container, for use in the ornamental plant sector, are tested thoroughly at three points.

Video afspelen over multiway system flowers plants sustainability trolley container centralen logistics pool management