Wywiad z André van Brummenem

„Naszym fundamentem jest zrównoważony rozwój”

Jako dyrektor ds. operacyjnych André van Brummen jest odpowiedzialny za zamówienia, naprawy, konserwację, logistykę i magazyny w Container Centralen. Jego rola ma niewątpliwie duży wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju w działalności firmy, a sam André van Brummen podchodzi do swojej pracy bardzo entuzjastycznie.

„Od bardzo dawna wiemy, że musimy w naszym przedsiębiorstwie zintegrować wiele aspektów zrównoważonego rozwoju. Naszym fundamentem jest zrównoważony rozwój; od dawna staramy się zapewnić naszym klientom możliwie jak najwięcej udogodnień. Proces dostarczania i odbioru wózków kontenerowych przez klientów w naszych 70 magazynach w Europie jest prosty i wygodny. Wymaga mniej przewożenia, co z kolei przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Kiedy nasze wózki nie nadają się już do dalszej eksploatacji (a pozostają sprawne bardzo długo), rozbiera się je na części z myślą o dobru środowiska. Stal jest usuwana, a plastik poddajemy recyklingowi. Mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie przetwarzania drewna – niestety nadal jest ono spalane, ale by zrównoważyć straty, sadzimy nowe drzewa.

 

Proces załadunku naszych pojazdów jest wydajny: mamy dobry współczynnik ładunkowy i optymalnie wykorzystujemy pojazdy, co oznacza dużą redukcję emisji dwutlenku węgla. W naszym biurze segregujemy wszystkie odpady, a w toaletach zainstalowaliśmy zawory wodooszczędne.”

Łańcuch dostaw CC

Zawsze krytycznie przyglądamy się warunkom pracy w zakładach naszych producentów. Ile zarabiają pracownicy? Czy jest to godne wynagrodzenie w kraju, w którym dana osoba pracuje? Czy zachowuje się standardy w takich kwestiach, jak obuwie ochronne, ochrona przed hałasem itp.? Z zaangażowaniem poruszamy te kwestie z ludźmi, z którymi współpracujemy. Zauważamy, że ludzie otwierają oczy na kwestie zrównoważonego rozwoju i praw człowieka we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, czy to w Polsce, Czechach, czy Chinach.

Jeszcze kilka lat temu o takich rzeczach po prostu „się nie mówiło”, ale teraz – na szczęście – jest to powszechne. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, w których mamy wątpliwości i powody do ograniczonego zaufania. W takich przypadkach przeprowadzamy dodatkową kontrolę w obszarach, które nie były wcześniej sprawdzane, co nierzadko prowadzi do ujawnienia dość niesamowitych problemów. Ale na szczęście takie sytuacje są raczej wyjątkiem niż regułą.”

Promowanie szczytnych celów

„Doskonałym przykładem tego, jak można wspólnie wprowadzać innowacje i przyczyniać się do zmniejszania nierówności, jest aplikacja, którą opracowaliśmy we współpracy z Voedselbank (Bankiem Żywności) i dużą siecią supermarketów. Podczas zbiórek Voedselbank dużo pieniędzy marnowało się na materiał na opakowania, a to miało wpływ na chęć ludzi do przyłączenia się do akcji. Pomogliśmy obu stronom, oferując aplikację, która pozwala łatwo śledzić, gdzie dostępne są materiały. W ten sposób odpowiedzialność za materiały staje się wspólną odpowiedzialnością, a wszyscy mogą ponownie skoncentrować swoje wysiłki na szczytnym celu. Nawiasem mówiąc, nasi pracownicy także maja w tym swój udział: w dzień urodzin mogą zdecydować, której z czterech organizacji charytatywnych, znajdujących się pod naszą opieką, zostaną w ich imieniu przekazane pieniądze. Jestem dumny, że pragnienie dzielenia się z innymi jest tak głęboko zakorzenione w firmie Container Centralen jako takiej i w jej pracownikach. Dzięki temu każdy z nas może mieć choć niewielki udział w dążeniu do bardziej sprawiedliwego świata”.