Skanerów

Informacje o skanerze dla przedsiębiorstw używających obecnie skanerów RFID.

Nowa etykieta dla wózków CC (CC TAG5) ma chip RFID i kod Data Matrix, podobnie jak etykieta czerwona.

  • Chip RFID oraz kod Data Matrix mogą służyć do identyfikacji poszczególnych wózków.
  • Do weryfikacji tego, czy etykieta jest oryginalna (uwierzytelnianie) można używać wyłącznie chipu RFID.
Young plants on CC Containers at a grower

Odczyt kodu Data Matrix

Odczyt chipu RFID

Scanning the data matrix with a mobile phone

Kod Data Matrix można odczytać przy użyciu telefonu komórkowego i służy on do identyfikacji poszczególnych wózków. Może to być pomocne podczas optymalizacji procesów biznesowych, np. poprzez przypisanie wózka do produktów, które się na nim znajdują, w celu ich śledzenia w ramach procesu logistycznego.

Scanning the RFID chip

Chip RFID można odczytać przy użyciu skanera. W ten sposób można zidentyfikować poszczególne wózki oraz sprawdzić, czy etykieta jest oryginalna.

Nowy sposób uwierzytelniania za pomocą chipu RFID

Sposób sprawdzania chipu uległ zmianie. W przypadku poprzedniej czerwonej etykiety poszczególne numery chipów były odczytywane przez skaner i wysyłane do centralnej bazy danych. Jeśli numer był w bazie danych, wysyłany był „prawidłowy” sygnał zwrotny. W zależności od połączenia, mogło to trwać nawet kilka sekund na jedną etykietę. Można też było pobrać bazę danych do skanera. To przyśpieszało jego pracę, jednak wraz z upływem czasu dane stawały się nieaktualne.

Obecnie skaner musi mieć klucz szyfrowania. Skaner sam będzie sprawdzał, czy etykieta jest oryginalna. Oznacza to zwiększenie prędkości pracy, ponieważ procedura nie wymaga połączenia z bazą danych, jednak oznacza to również, że skanery muszą mieć klucz szyfrowania.

Uwierzytelnianie etykiety: poprzedni i obecny sposób

Click on the button to find the End-User License Agreement

webdesign development

Czego szukasz?