Scanner

Scanneroplysninger til virksomheder, der aktuelt anvender RFID-scannere

Det CC TAG5 til CC Containere er udstyret med en RFID-chip og en datamatrix, ligesom det røde mærke.

  • Både RFID-chippen og datamatrixen kan bruges til at identificere de enkelte CC Containere.
  • Kontrol af, om mærket er ægte og ikke falsk (godkendelse), kan kun foretages ved læsning af RFID-chippen.
Young plants on CC Containers at a grower

Aflæsning af datamatrixen

Aflæsning af RFID-chippen

Scanning the data matrix with a mobile phone

Datamatrixen kan aflæses vha. en mobiltelefon og bruges til at identificere de enkelte CC Containere. Dette kan være praktisk til at strømline dine forretningsprocesser, f.eks. ved at knytte CC Containeren til de produkter, der er i den, så du kan holde styr på produkterne i logistikprocessen.

Scanning the RFID chip

RFID-chippen kan aflæses med en scanner. På denne måde kan du identificere den enkelte CC Container og kontrollere, om mærket er ægte.

Ny metode til godkendelse vha. RFID-chippen

Den måde, chippen kontrolleres på, er blevet ændret. Med det gamle røde mærke blev chippens nummer aflæst af scanneren og sendt til en central database. Hvis nummeret var i databasen, blev der sendt et ok-signal tilbage. Afhængigt af forbindelsen kunne det tage op til flere sekunder pr. mærke. Det var også muligt at downloade databasen til scanneren. Det hjalp med ydeevnen, men oplysningerne blev forældede med tiden.

Nu skal scanneren være udstyret med en krypteringsnøgle. Kontrollen af, om mærket er ægte, udføres på selve scanneren. Det betyder, at scanningerne kan udføres langt hurtigere, fordi det ikke er nødvendigt at have forbindelse til en database, men det betyder også, at scannerne skal være udstyret med krypteringsnøglen.

Godkendelse af mærket på den gamle og nye måde

Click on the button to find the End-User License Agreement

webdesign development

Hvad kigger du efter?