CC TAG5 with metal plate

CC TAG5

CC Container identificatielabel

De kracht van de CC Pool is dat het een open systeem is (iedereen kan deelnemen) en het materiaal is uitwisselbaar. Dat biedt ook mogelijkheden tot misbruik, door bijvoorbeeld ‘free-riders’, personen die contractueel minder CC Containers hebben dan ze in de pool gebruiken. Dat wordt gecorrigeerd met een nieuw label.

  • CC Containers die een legitiem onderdeel uitmaken van de pool, hebben een metalen plaat en een CC TAG5 aan het onderstel.

  • Mogen oude labels verwijderd worden? Het zwarte label en de oudere groene labels mogen verwijderd worden. De rode labels bevatten nog informatie over de kar, daarom het verzoek om deze te laten hangen. De rode labels (en overige oude labels) worden voortaan verwijderd op de CC depots.
Video afspelen over How to mount the CC TAG5
CCTAG5

CC TAG5

Click it 4 times!