CC Container

CC TAG6

Bescherming van de CC Pool om illegale instroom van lagere kwaliteit containers tegen te gaan.

De kracht van het CC Pool Systeem is dat de CC Container onderling uitwisselbaar is tussen klanten en gebruikers. Om het CC Pool systeem eerlijk te houden en te beschermen tegen illegale instroom, is het noodzakelijk om het CC TAG label te vervangen. Hierdoor worden illegale en niet geregistreerde containers uitgesloten van de CC Pool. Daarom worden vanaf 6 januari 2025 alleen nog CC Containers met een CC TAG6 label en een CC metalen plaat geaccepteerd als onderdeel van de CC Pool.

Het nieuwe CC TAG6 label is ontworpen met de nieuwste RFID-technologie en maakt het eenvoudiger om te bepalen welke containers legitiem deel uitmaken van de CC Pool.

Voordelen van CC TAG6

Omwissel campagne CC TAG6

Container Centralen verstuurt de nieuwe CC TAG6 labels via pakket bezorgdienst. Het aantal CC TAG6 labels dat wordt verstuurd, komt overeen met het aantal CC Containers die u onder contract heeft bij Container Centralen. Dit aantal wordt vastgesteld op 1 september 2024. Bij uitbreiding van het aantal CC containers onder contract – tussen 2 september 2024 en 6 januari 2025 – worden deze aanvullende CC TAG6 labels separaat toegezonden.

Voor het bevestigen van het CC TAG6 label aan de CC container, dient eerst het CC TAG5 label te worden verwijderd. Als compensatie voor het verwijderen (CC TAG5) en het aanbrengen (CC TAG6) is de vergoeding voor elke CC klant 0,35 Eurocent per CC container* . Dit geldt alleen voor CC containers die bij Container Centralen onder contract staan**.

*Let op: De vergoeding geldt niet voor het verwijderen van alleen het CC TAG5-label.
**Lopende CC container contracten met een verlengingsdatum in 2025.

FAQ

De CC label omwissel campagne

De kracht van het CC Pool Systeem is dat de CC Container uitwisselbaar is tussen klanten en gebruikers. Helaas creëert dit ook mogelijkheden voor misbruik, waardoor er situaties kunnen ontstaan waarbij gebruikers meer CC items in gebruik hebben dan er op contract staan. Om het poolsysteem eerlijk te houden en te beschermen tegen misbruik alsmede de illegale introductie van namaak containers, is het noodzakelijk om het CC label regelmatig te vervangen.

Mensen die meer CC Containers in gebruik hebben dan onder contract staan, noemen we ‘free riders’ of ‘meelifters’. Iemand kan bijvoorbeeld 200 CC Containers in gebruik hebben en voor 100 CC Containers betalen.

Tijdens de omwissel campagne informeren wij alle CC klanten met een actief huur- en of onderhoudscontract voor CC Containers. Het aantal labels dat we naar u toesturen wordt gebaseerd op het aantal CC Containers die u onder contract heeft op peildatum 1 september 2024. In november en december 2024 worden de labels naar het afleveradres verzonden dat bij Container Centralen geregistreerd staat.

Ja, u moet een handtekening plaatsen op de PDA van de bezorger als bewijs voor ontvangst van het pakket met de nieuwe CC TAG6 labels. Een handtekening is noodzakelijk voor levering.

In juni 2024 ontvangt één geselecteerd contactpersoon van uw bedrijf, een e-mail van Container Centralen met de mogelijkheid om het afleveradres te bevestigen of te wijzigen. Indien nodig kan de geselecteerde ook de contactgegevens wijzigen. Als u deze e-mail hebt gemist, kunt u uw gegevens vóór 1 september 2024 in My CC wijzigen of een e-mail sturen naar onze Klantenservice.

De hoofd contactpersoon ontvangt een afleverbevestiging per e-mail van onze pakketbezorgdienst, met de mogelijkheid om de aangegeven datum te wijzigen.
De levertijd is standaard tijdens werkuren, wijzigen van tijdstip is niet mogelijk.

De hoofd contactpersoon ontvangt een e-mail van onze pakketbezorgdienst. In deze e-mail staat een track & trace code. Door op deze code te klikken, kunt u eenvoudig uw pakket volgen.

Container Centralen is juridisch verplicht om per klant de CC TAG6 labels separaat te registreren voor gehuurde CC Containers en voor CC Containers die op een PPA contract staan. (voorheen aangeduid als SLS of RM contract). Indien mogelijk zal Container Centralen zendingen combineren in 1 pakket.

Ja, Container Centralen registreert en koppelt de unieke code in de RFID-chip aan de contracten en klant-ID’s.

Als CC TAG6 labels aan de verkeerde containers worden bevestigd, kan CC contact opnemen met de klant om dit te corrigeren. Daarnaast kunnen we deze informatie gebruiken in juridische zaken.

CC verwacht dat alle CC TAG6 labels tussen 1 november en 15 december 2024 bij u worden afgeleverd.

Het aantal stuks CC TAG6 labels die we u toesturen, komt overeen met uw contract volume bij Container Centralen op 1 september 2024. Uitgezonderd hierop zijn de kortlopende huurcontracten die vóór 6 januari 2025 aflopen. Indien u vanaf 1 september 2024 uw contractvolume uitbreidt, dan worden deze aanvullende CC TAG6 labels separaat aan u toegezonden.

Bevestigen van het CC TAG6 label

Het is belangrijk dat alle CC TAG6 labels die wij u toesturen aan originele CC containers worden bevestigd. De CC containers die een legitiem onderdeel uitmaken van de CC pool, zijn herkenbaar aan de CC metalen plaat alsmede een CC TAG 5 label aan het onderstel.

In de verpakking met CC TAG6 labels treft u bevestigingsinstructies. Vanaf november zullen we visuele instructies publiceren op onze website.

CC heeft bijna 4 miljoen CC containers in omloop, waarvan slechts 5% jaarlijks een CC depot passeert. Om deze reden is het noodzakelijk dat we samenwerken om de wisseling van CC labels te realiseren. We vragen onze klanten om de huidige CC TAG5 labels te verwijderen en de nieuwe CC TAG6 labels op hun CC Containers te bevestigen.

De compensatievergoeding voor het verwijderen van CC TAG5 en het monteren van CC TAG6 bedraagt in totaal EUR 0,35 per CC Container. Dit wordt gecrediteerd op u Poolfee-factuur in 2025 en/of bestaand jaarhuurcontract in 2025 (met een contract startdatum in of voor 2024).

Door de CC TAG5 te verwijderen wordt het nieuwe CC TAG6 label duidelijker zichtbaar op de haken van de CC containers. CC verwijdert de oude labels van elke CC container wanneer deze in ons depot terechtkomt. Echter komt jaarlijks slechts 5% in een CC depot terecht. Daarom hebben we uw inzet nodig om verwijderen van de CC TAG5 labels. Natuurlijk vergoeden we uw inspanningen via de compensatievergoeding. Let op: u ontvangt geen vergoeding voor alleen het verwijderen van het CC TAG5 label. De vergoeding is alleen van toepassing op gecontracteerde CC containers waaraan u ook een nieuw CC TAG6 label bevestigd.

Ja, dat kan, graag zelfs. Dit helpt om de haken van de CC Containers leeg te maken. Houd er rekening mee dat voor het verwijderen van de oude zwarte en rode CC tags geen compensatiekosten van toepassing zijn.

Authenticatie

Om er zeker van te zijn dat u een CC Container met een origineel CC TAG6 label ontvangt, kunt u de RFID chip in het label verifiëren met een RFID scanner in combinatie met de CC4 scanner app. CC heeft een merkidentificatiecode in de RFID, die door de RFID scanner kan worden geverifieerd zonder dat er een online verbinding met Wi-Fi of internet nodig is.

Voor klanten die geen RFID scanner hebben, heeft CC een tweede authenticatiemethode ontwikkeld. Dit gaat via een app op mobiele telefoons (Android en iOS). Details over deze app zullen in november 2024 worden gedeeld.

De HH85 scanner kan worden gebruikt, net als de CC4 scanner app. De CC4 scanner app wordt automatisch bijgewerkt wanneer de scanners op 6 januari 2025 met het internet verbonden zijn. Na voltooiing van de app update is het niet meer mogelijk de CC TAG5 te verifiëren met de HH85 scanners. CC is bezig met het uitbreiden van de keuze aan RFID scanners door de Zebra scanner toe te voegen aan het assortiment.

Ja, de HH85 scanners worden automatisch bijgewerkt wanneer de scanners op 6 januari 2025 of daarna met het internet zijn verbonden.

De door CC ondersteunde RFID scanners kunnen worden gekocht in de webshop van Lyngsoe, een derde partij die de app op de scanner installeert en de scanners minimaal 2 jaar ondersteunt. Meer informatie over het bestellen van scanners vindt u hier.

CC lanceert een app (Android en iOS) voor smartphones als alternatief voor RFID authenticatie van het CC TAG6 label. De app gebruikt een combinatie van visuele technieken om het CC TAG6 label te verifiëren. Dit is een wat langzamer en minder nauwkeurig proces in vergelijking met RFID scanner authenticatie. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan RFID authenticatie. In twijfel gevallen geldt het resultaat van de RFID scan als leidend, omdat deze methode een hogere betrouwbaarheid geeft voor de authenticiteit.

De belangrijkste authenticatiemethode voor CC blijft de RFID authenticatie. In geval van twijfel prevaleert het resultaat van de RFID scan boven de smartphone methode.

Container Centralen zal haar uiterste best doen om de CC Container Pool te beschermen en zal optreden wanneer iemand inbreuk maakt op de IP-rechten van Container Centralen. Elke partij die inbreuk maakt op de IP-rechten van Container Centralen zal worden berecht en zal worden uitgesloten van de CC Container Pool. Om verstoringen in de logistieke processen te voorkomen zal CC een beperkt aantal namaak labels vervangen voor een origineel CC TAG6 label. Deze incidenten worden geregistreerd en de klant die deze containers met een namaak label inlevert, wordt hiervan op de hoogte gesteld en gefactureerd. CC zal € 30 euro ‘pool protection fee’ per namaak label in rekening brengen. Wanneer het aantal namaak labels een bepaalde drempel overschrijdt, worden verdere maatregelen genomen.

Het is de bedoeling dat u deze levering weigert!
Als u onbedoeld één of meer namaak labels heeft geaccepteerd, moeten deze verwijderd worden. Het bezit van namaak labels is onwettig en strafbaar. U wordt aangeraden een factuur te sturen naar de aanbieder van de CC containers met namaak labels en een nieuw label aan te schaffen t.w.v. € 30 per stuk bij Container Centralen. CC controleert en analyseert de hoeveelheid en het type namaak wanneer een klant om omruiling verzoekt.

Hergebruik

Hergebruik is wanneer een iemand een aan een CC Container bevestigde CC TAG6 label opent en verwijdert om deze vervolgens opnieuw te bevestigen aan een andere container. In dit geval wordt er opzettelijk misbruik gemaakt van de identificatiemiddelen van het CC Container systeem. Dit oneigenlijk gebruik wordt niet geaccepteerd.

Hergebruikte CC TAG6 labels zijn opzettelijk heropend en beschadigd voordat ze aan een andere container worden bevestigd die geen CC TAG6 label heeft.
Als een container geen CC TAG6 label heeft, dan maakt deze container geen onderdeel uit van het CC Pool systeem en wordt deze niet gerepareerd en onderhouden door Container Centralen. Door een CC TAG6 label te verwijderen en aan een andere container te her-bevestigen, heeft Container Centralen twee containers te repareren, wat leidt tot extra kosten voor CC én haar klanten. Dit is niet alleen onpraktisch, maar ook onacceptabel voor de klanten die voor het CC poolsysteem betalen.

Hergebruik/manipulatie van het CC TAG6 label kan worden vastgesteld door te scannen en/of visuele inspectie. Meer identificatiedetails volgen later.

Wanneer een CC Container met een hergebruikt CC TAG6 label wordt ingeleverd bij een CC Depot, zal CC dit incident registreren en het hergebruikte label vervangen voor een nieuw origineel CC TAG6 label. De verzender van deze CC container wordt een ‘pool protection fee’ van € 30 euro per CC TAG6 label in rekening gebracht. CC zal alle incidenten registreren en indien nodig aanvullende acties ondernemen.

U dient de CC Container met het hergebruikte/ beschadigde CC TAG6 label bij ontvangst te weigeren. Zie voor verdere instructies het antwoord op de vraag “wat moet ik doen als ik een namaak label vind?”

De nieuwe CC TAG6 is bij normaal gebruik zeer moeilijk te beschadigen. Alleen verkeerd gebruik of misbruik kan ernstige schade veroorzaken. Is het CC TAG6 label beschadigd, dan kunt u deze verwijderen en een verzoek tot omruiling indienen via My CC, om het vervolgens op te sturen naar Container Centralen in Hoofddorp.

Als het een origineel kapot CC TAG6 label betreft ontvangt u een nieuw CC TAG6 label alsmede een factuur voor ‘pool protection fee’ van € 30 per label. Let goed op: De door CC ontvangen namaak labels worden niet vervangen en u ontvangt geen factuur. CC registreert alle namaak labels die u heeft ingeleverd.

Contract uitbreiding

Heeft u meer CC Containers en wilt u deze voorzien van een CC TAG6 label dan kunt u deze extra CC Containers eenvoudig aan uw contracten toevoegen. Dit kan d.m.v. het aanvragen van een “Lange Termijnhuur (LTH) Inbreng” contract, via My CC of onze klantenservice of uw account manager.

Tot 1 mei 2025 geldt een speciaal LTH Inbreng tarief van € 6 per CC Container inclusief drie CC platen (€ 0 per CC plaat). Dit is een éénmalig speciaal tarief. De jaarlijkse poolfee voor deze extra gecontracteerde CC items is gelijk aan de dan geldende pool fee.

Het is belangrijk dat alle CC TAG6 labels die we u toesturen aan originele CC Containers worden bevestigd. De CC Containers die legitiem deel uitmaken van de CC Pool zijn gemarkeerd met een CC metalen plaat en hebben bij voorkeur ook een CC TAG5 aan de haak van de CC container. 

Contractbeëindiging (LTH of PPA)

In geval van contractbeëindiging of verlaging van uw contact kunt u contact opnemen met de CC klantenservice of uw account manager.