Betingelserne for Saldoopgørelsen

Du lejer genanvendelige transportenheder (RTI’er/containere) hos Container Centralen, der kører i et puljesystem. For at få bedre overblik over dine container-strømme sender vi dig en ugentlig saldoopgørelse. I denne oversigt kan du se præcis, hvor mange RTI’er du skylder eller har til gode.

Betingelser

  1. Kunden er til enhver tid ansvarlig for, at de korrekte RTI-transaktioner indføres i CC-systemet rettidigt. I alle tilfælde skal CC-systemet betragtes som bevis for den faktiske saldo, uanset kundens ret til at fremlægge bevis for det modsatte ved brug af lovligt gyldige dokumenter, f.eks. CMR-dokumenter.
  2. Kunden anses for at være enig i RTI-saldoen og uigenkaldeligt acceptere RTI-saldoen, medmindre kunden inden for 10 arbejdsdage efter transaktionsdatoen skriftligt meddeler uenigheden med RTI-saldoen. Efter 10 dage mister kunden sin ret til at bestride balancen.
  3. For at opretholde integritet af saldi skal kunden bekræfte sine saldopositioner i CC-systemet, når han eller hun bliver bedt om en saldobekræftelse af CC. CC kan også anmode om, at kunden udfører en optælling af RTI’erne under sit ansvar, og denne optælling skal ske inden for fire uger efter anmodningen.
  4.  CC er forpligtet til at tage sig af kundens RTI-saldo og, i tilfælde af en positiv balance, gøre RTI’en tilgængelig efter kundens anmodning.