CC Container

CC TAG6

Vi beskytter CC systemet mod brug af faske og illegale containere af dårlig kvalitet

Styrken ved CC systemet er, at alle CC containere frit kan ombyttes mellem alle kunder og brugere. For at holde CC systemet fair, retfærdigt og for at beskytte systemet mod illegale kopier af ringe kvalitet er det nødvendigt jævnligt at udskifte vore CC identifikationsmærker for at udelukke kopimærker og containere af dårlig kvalitet Derfor vil vil udelukkende CC containere med den nye CC TAG6 mærkning og metalskilt blive accepteret og frit kunne ombyttes efter den 6. januar 2025. 

Udstyret med den nyeste RFID teknologi vil det nye CC mærke, TAG6, gøre det enklere og nemmere at kontrollere ægtheden af CC containere i CC systemet.

Fordele ved den nye CC TAG6

Processen for nymærkning af alle CC containere på kontrakt med CC

Container Centralen leverer de nye TAG6 mærker med kurer. Forud for afsendelsen af de nye mærker skal du bekræfte din leveringsadresse via en email fra CC. Vi fremsender det antal TAG6 mærker, du har i din kontraktbeholdning af CC containere pr 1. september 2024. Alle CC kunder skal selv montere de nye TAG6 mærker. CC vil kompensere dig for dit arbejde med at montere det nye mærke og afmontere det gamle TAG5 mærke med € 0,35 (tilsvarende beløb i kroner) pr CC container, som du har på kontrakt med CC. Denne kompensation (godtgørelse) vil blive beregnet på din faktura for Poolfee (RV bidrag) og Årsleje i 2025.

*Vær opmærksom på, at CC ikke betaler godtgørelse for kun at fjerne den nugældende TAG5. Godtgørelse dækker både montering af TAG6 og afmontering af TAG5, svarende til det antal CC containere, du har på kontrakt med CC.
**Kompensation for årslejekontrakter gælder for de årslejekontrakter fra 2024 eller tidligere med udløbsdato i 2025.

FAQ

Mærkningsoperation

Fordelen ved CC systemet er, at CC containere frit kan ombyttes mellem alle kunder og brugereT. Desværre skaber dette muligheder for misbrug, hvor brugere har flere CC containere, end den pågældende har på kontrakt med CC. For at holde CC systemet retfærdigt og beskytte mod misbrug og brugen af falske CC mærker, er det nødvendigt at udskifte CC mærket (låsen) med jævne mellemrum.

Brugere som har flere CC containere, end de har på kontrakt, kalder vi for “misbrugere”. F.eks. hvis en bruger har 200 CC containere men kun har 100 på kontrakt med Container Centralen.

Under mærkningsoperationen vil vi fra Container Centralen kontakte alle kunder med en aktiv lejekontrakt på CC containere med CC. Vi vil sende det antal nye CC TAG6 mærker, som du har på kontrakt md CC pr 1. september 2024. De nye TAG6 mærker vil blive sendt i løbet af november og december 2024 til den adresse, som er registreret hos Container Centralen.

JA, du skal kvittere for modtagelsen af de nye TAG6 mærker. Vi kan ikke levere, uden at der kvitteres for modtagelsen.

I juni 2024 vil den person, som hos CC er registreret som “primær kontaktperson” hos dit firma modtage en email fra Container Centralen med mulighed for at ændre “primær kontaktperson og leveringsadresse. Hvis du ikke har modtaget denne email, vil det stadig frem til 1. september 2024 være muligt at ændre kontaktperson og adresse.

Den primære kontaktperson vil modtage en email med leveringstidspunkt fra vores forsendelses firma. Det er muligt at ændre leveringsdagen. Det vil ikke være muligt at ændre leveringstidspunkt på dagen. Levering vil altid ske indenfor normal arbejdstid.

Den primære kontaktperson vil modtage email fra vores forsendelsesfirma. Denne email indeholder track and trace link. Via dette link vil du kunne spore din forsendelse.

i. Container Centralen er juridisk forpligtet til at registrere pr kunde det antal TAG6 mærker, som leveres til CC containere på lejekontrakt, og ligeledes registrere antal TAG6 mærker, som leveres til PPA kontrakt (tidligere hed denne kontrakttype “reparation- og vedligeholdelseskontrakt). Container Centralen tilstræber, at begge forsendelser leveres i samme pakke.

JA. Container Centralen registrerer alle TAG6 mærker pr kundenummer og kontrakttype (leje- eller PPA kontrakt). Hver TAG6 mærke indeholde en unik RFID kode.

Hvis TAG6 mærket bliver monteret på en “forkert” container, er CC i stand til at kontakte den pågældende kunde. Ydermere kan CC bruge CC denne information, hvis CC har behov for at kontakte kunden i forbindelse med juridiske sager.

CC forventer at levere alle nye CC TAG6 mærker i perioden fra 1. november til 15. December 2024.

På baggrund af dine kontrakter med CC pr 1. september 2024 vil du modtage tilsvarende antal TAG6 mærker. Dette gælder dog ikke for korttidslejekontrakter, der udløber før 6. januar 2025. Hvis du øger din kontraktbeholdning efter 1. september, vil du modtage TAG6 mærker til disse containere i en separat forsendelse.

Montering af CC TAG6 mærket

Det er meget vigtigt, at de nye TAG6 nærker, som du modtager fra CC, monteres på originale CC containere. CC containere, hvorpå de nye mærker skal monteres, skal være udstyret med både CC metaskilt og den “gamle” CC tAG5 lås.

I forsendelsen, som du vil modtage i november/december 2024 vil der være monteringsvejledning, ligesom CC vil tilføje video med instruktioner på vor hjemmeside.

Vi har næsten 4 mio CC containere i CC systemet, og af dem er det kun ca 5%, der årligt passerer vore depoter og værksteder. Dette betyder, at vi er nødt til at samarbejde for at gennemføre denne mærkning. Derfor er vi nødt til at bede vore kunder og brugere om at fjerne det gamle TAG5 mærke og montere det nye TAG6 mærke.

Godtgørelsen for at fjerne det gamle TAG5 mærke og for at montere det nye TAG6 mærke udgør € 0,35 pr CC container. Denne godtgørelse vil blive krediteret på din faktura for Poolfee (RV gebyr) i løbet af 2025. For årslejekontrakter fra 2024 eller tidligere krediteret på årslejefakturaen.

For at gøre det nye TAG6 mærke tydeligere i krogen på CC containeren er det nødvendigt aat fjerne det gamle TAG5 mærke. CC fjerner de gamle mærker og låse, når en CC container indleveres på et CC depot, men kun ca 5% af alle CC containere indleveres årligt hos CC. Derfor er vi afhængige af din hjælp til at gøre mærkningen lettere for CC. CC vil naturligvis kompensere dig for din hjælp via vor godtgørelse for denne mærkning. Du vil ikke modtage godtgørelse for kun at fjerne det gamle TAG5 mærke. Godtgørelsen gives kun for det antal TAG6 låse, som du jvf dine kontrakter med CC monterer.

JA, du må meget gerne fjerne sorte og røde lås fra krogen på CC containeren. Det vil gøre det endnu lettere tydeligt at identificere en korrekt mærket CC container. Der er ikke godtgørelse for at fjerne de gamle låse.

Kontrol af TAG6 mærkets ægthed

For at sikre at du modtager en originalt TAG6 mærket CC container kan du kontrollere ægtheden af RFID chippen med en RFID scanner kombineret med CC4 scanner appen. CC har en unik “Brand Identifier” i RFID mærket, som kan kontrolleres af en RFID scanner uden behov for være online via netforbindelse eller WIFI.

For kunder og brugere uden en RFID scanner har CC udviklet mulighed for kontrol af ægthed ved hjælp af en app til mobiltelefon (Android og IOS). Nærmere oplysninger om denne app udsendes til november 2024.

HH85 scanneren kan bruges på samme måde som til TAG5 mærket. CC4scanner app bliver automatisk opdateret den 6. januar 2025, hvis denne scanner er forbundet til internettet. Efter opdatering af denne app vil CC TAG5 ikke længere kunne scannes. CC arbejder på at udvide sortiment af scannere til også at omfatte Zebra scanneren.

JA. HH85 scannere opdateres automatisk, hvi scanneren er forbundet til internettet den 6. januar eller senere.

CC understøttede RFID scannere kan købes på Lyngsøes webshop. Lyngsøe er trediepartsleverandør, som sørger for at installere appen på scanneren, og so garanterrer support og service i mindst to år. Du kan finde yderligere information om scannere her.

CC lancerer en app (Android og IOS) til mobiltelefoner til kotrol af TAG6 mærkets ægthed. Når du har installeret denne app på din mobiltelefon kan du kontrollere TAG6 mærkets ægthed baseret på en visuel kontrol af mærket. Denne kontrolmetode er mere tidskrævende og mindre sikker, end hvis du bruger en CC scanner til denne kontrol. CC opfordre derfor til at scanne med en RFID scanner.

RFID scanning forbliver den bedste måde at kontrollere ægthenden af CC TAG6 mærket. I tvivlstilfælde vil RFID scanning altid blive vurderet højere end kontrol vha mobiltelefon.

Container Centralen vil gøre sit maksimale for at beskytte CC container systemet, og CC vil reagere hvis nogen forsøge at krænke Container Centralens IP rettigheder. Enhver som krænker CCs IP rettigheder vil blive retsligt forfulgt og vil blive udelukket fra brug af CC systemet. For at undgå afbrydelser i forsyningskæden vil CC ombytte det falske mærke med et originalt CC TAG6 mærke. Den kunde/bruger som indleverer et falsk TAG6 mærke vil blive informeret herom og samtidig modtage faktura på € 30,00 pr falsk mærke. Hvis antallet af falske mærker overskride et vist antal, vil CC tager yderligere juridiske skridt.

CC opfordrer til at nægte at modtage CC container med falsk mærke. Hvis du alligevel har modtaget et eller flere falske TAG6 mærker, bør du fjerne disse. Modtagelse af CC containere med falske mærker er ulovligt og strafbart. Falske mærker kan (sammen med oplysninger om afsender og kontaktinfo) ombyttes hos CC for en pris af € 30,00 pr mærke. CC opfordrer sine kunder til at videreberegne disse €30,00 til den part, som har leveret denne falsk container til dig. CC henviser til § 4.3 i de generelle betingelser for brug af CC containere. CC vil analysere antal og typer på de falske mærker, som indleveres til ombytning.

Gengrug af TAG6 mærker

“Genbrug” af et TAG6 mærker er, hvis en kunde/bruger forsøger at afmontere et mærke for at genmontere dette på en anden container. Dette er forsætligt misbrug af CC systemet og bevidst ødelæggelse af CC ejendom. Dette accepteres ikke af Container Centralen.

Genbrugte TAG6 mærker er mærker, som med overlæg er beskdigede,før de genmonteres på en container. Som ikke har et TAG6 mærke. Hvis en container ikke har et TAG6 mærke, er denne ikke en del af CC systemet, og den vil derfor ikke blive repareret og vedligeholdt ac CC. Ved at afmontere et TAG6 mærke og genmontere dette på en anden container, vil flere containere Kunne indleveres til reparation. Dette forøger CCs omkostninger, og dette er ikke acceptabelt.

Genbrug kan let opdages ved scanning af mærket eller ved visuel kontrol. Yderligere oplysninger om dette følger senere.

Hvis en container med et “genbrugt” mærke indleveres på et CC depot, vil CC notere dette og erstatte det genbrugte mærke med et originalt TAG6 mærke. Den part, som har indleveret det genbrugte mærke vil blive beregnet et “system beskyttelsesgebyr” på € 30,00 pr mærke. Hvis påkrævet vil CC tage yderligere retslige skridt.

Du skal i første omgang afvis at modtage en container med et genbrugt/beskadiget TAG6 mærke. Yderligere information – se: Hvad gør jeg, hvis jeg modtager et falsk Tag6 mærke?” Pkt 3.g

Det nye TAG6 mærke er svært at beskadige ved normalt brug. Kun misbrug eller bevidst beskadigelse kan ødelægge TAG6 mærket. Hvis du trods dette kommer til at beskadige eller ødelægge TAG6 mærket, kan du indsende dette til Container Centralen, Hoofddorp, NL Hvis det er et originalt CC TAG6 mærke, vil CC beregne et “System beskyttelses gebyr” på € 30,00, da TAG6 mærket kun kan ødelægges ved bevidst misbrug og ikke ved almindeligt brug. Hvis der er tale om et falsk mærke, vil CC ikke udstede faktura, og mærket bliver ikke ombyttet. CC vil dog, at du har indleveret forfalsket CC mærke

Kontrakt udvidelse. Jeg har behov for flere TAG6 mærker

Venligst kontakt CC ved at anmode om en CC Engage kontrakt direkte i vor brugerportal “MyCC” eller kontakt CC Kundeservice.

Frem til maj 2025 vil CC beregne et “optagelsesgebyr” (LTH Engage gebyr) på € 6,00 pr CC container. Dette gebyr inkluderer 3-5 hylder pr CC container. Dette er et “engangsgebyr” Derudover beregnes det årlige poolfee (RV gebyr) jvf CC’s til enhver tid gældende prislist.

Kun containere med CC metalskilt og også gerne CC tAG5 lås, kan optages i CC systemet. Det er vigtigt, at du kun monterer de nye låse, vi tilsender dig på containere med metalskilt og TAG5 lås, da disse opfylder CC kravsspecifikationer til kvalitet.

Kontrakt ophør eller –reduktion (Langtidsleje eller PPA/RV kontrakter)