Het stapelen van opgebouwde Deense karren
Taskforce Deense karren header

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft laten weten dat het stapelen van opgebouwde Deense karren aangemerkt wordt als een overtreding van de Arbowet vanwege veiligheidsrisico’s. LTO Glaskracht Nederland en Stigas hebben hierover eerder deze week bericht op hun websites.

Aanleiding is een ongeval met opgebouwde gestapelde Deense karren. Ook de CC Containers van Container Centralen zijn niet ontworpen om opgebouwd op elkaar te stapelen. Onderstellen van CC Containers kunnen uiteraard wél gestapeld worden, volgens de geldende ‘stapelregels’.

LTO Glaskracht Nederland en Stigas zetten een werkgroep op, om tot een actieplan te komen om deze situaties in de toekomst te voorkomen. Container Centralen neemt aan deze werkgroep deel, omdat we graag willen bijdragen aan een veilig gebruik van herbruikbare ladingdragers zoals de CC Container.

Links:

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

What are you looking for?