CC Poolmanagement overview

Service de Gestion de Pool

Løsningen på dine logistiske udfordringer

Pool Management Service er en logistisk model for alle retail forsyningskæder. Container Centralen tilbyder her en skræddersyet løsning til dine logistiske udfordringer. Pool Management betyder et kredsløb, hvor CC udeljer transportenheder til retailerens forsyningskøde

CC arbejder tæt sammen med leverandører og udleverer containere efter behov og forventninger. Derefter arbejder CC tæt sammen med retaileren for at afhente containere og genlevere til leverandøren. Pool Management er en 360 graders løsning for containere. Med Pool Management garanterer CC:

  • Altid overblik over dine containere
  • Tomme containere afhentes hurtigst muligt
  • Du sparer værdifuld tid, som du I stedet kan bruge på dine produkter og dine kunder

Hvad er en CC Pool?

I en CC pool deler du dine containere med andre deltagere I poolen. Ved at dele og kun bruge containere efter behov sikrer du en mere effektiv forsyningskæde, sparer omkostninger og bidrager til en mere bæredygtig verden

Når du bruger vore Pool Management Services deltage du I en lukket pool (kredsløb). I en lukket pool ejer pooloperatøren (CC) containerne. Pooloperatøren udlejer containeren og får den tilbage efter én rotation.

Ønsker du mere info om vore Pool Management Services, så opgive dine kontaktoplysninger

Vi er meget tilfredse med CCs services for en-vejs-service. Det bestilte materel er alti I rette tid, der er tilstrækkeligt materiel, og CC poolen er flrksibel, hvis der opstår ændringer I behov. CC og CCs systemer sørger for, at alle bevægelser er 100% uptodate. CC systemer er altid opdaterede og tilgængelige for os som brugere

En-vejs-service overfor Afhentningsservice

En-vejs-service er 100% kontrolleret af CC. Lejegebyrer er ikke relevante for retailer eller leverandør. CC sørger for containere og styrer udlevering til leverandører og sørger for afhentning hos retaileren. 360 gr problemfri container løsning, som gør det muligt for leverandøren at koncentrere sig om dyrke og levere planter, og for retaileren om at sælge produktet.

Hvis du hellere vil styre dine egne containere, men overlade returløbet til CC?? Med CC afhentningsservice kan du overlade besværet med returnering af tomme containere til CC. Når dine produkter er nået frem til modtageren, tager CC ansvar for afhentning hos din kunde, transport til nærmeste CC depot og at godskrive enhederne på din konto med CC

Retailer

Kundeoplevelse

Leverandør til Tesco 

“Den envejs-service, som CC leverer til Tesco er effektiv og professionel. Vi er en stor bruger ad containere, og CC har altid stillet materiel til vor rådighed til alle vore behov. Vi giver en plan til CC over vore fremtidige behov, og CC har altid kunnet imødekomme disse. længe vi kan dække vore omksotninger til levering, er dette det bedste system til at styre containerne for alle involverede parter. 

Leverandør til Tesco 

“Winchester Growers har benyttet CC envejs-service I 5 år, og vi har aldrig haft problemer med at have tilstrækkeligt containere. Gennem tæt kontakt og prognoser over vort behov har tilssikrer CC, at vort behov for containere altid er dækket. Denne service fungerer meget enkelt; vi anmoder CC om udlevering, og snart de er afsendt, behøver vi ikke bekymre os om containerne længere. Heller ikke om returflow eller mistede enheder.