Skanning av CC-lås

CC TAG5-låsen till CC-containrarna är försedda med RFID-antenner (radiofrekvensidentifiering) som kan avläsas med en RFID-skanner. Genom att skanna låset kan man kontrollera att det är äkta. Det går också att använda skannern i administrativa syften.

Inköp av skanner

Container Centralen säljer inte RFID-skannrar och har inga samarbeten med leverantörer. Vi rekommenderar att ni jämför priser och funktioner hos olika leverantörer för att välja en enhet som passar just era behov. Tänk på att prisnivån på RFID-skannrar hänger samman med säkerheten vid autentisering av låsen. Tumregel: ju billigare skanner, desto lägre autentiseringsnivå.

Börja med skanningar

Låt leverantörer, transportörer och kunder få veta att ni skannar inkommande containrar. Containrar med falska lås kommer inte att godkännas som CC-containrar och/eller leder till extrakostnader utöver fastställda priser. Detta fungerar som förebyggande åtgärd.

Vad ska jag göra om jag hittar ett falskt lås?

Du rekommenderas att skanna containern så snart du mottagit den. Om du hittar ett oläsbart lås eller det saknas ett lås ska du flytta containern åt sidan och kontakta leverantören. Det finns flera sätt att lösa problemet. Du kan välja att

  • inte godkänna leveransen utan skicka tillbaka bottenramen till leverantören
  • fakturera leverantören för ett förlorat CC TAG5-lås och sätta på ett nytt lås på bottenramen
  • registrera bottenramen som en icke-CC-container (dc)
  • be att få CC-containern utbytt.

Om låsen inte kan avläsas kan containern inte längre användas som CC-container. Skicka det oläsbara låset till CC för undersökning av om det är ett defekt originallås eller ett falskt lås. CC skickar ut nya lås i utbyte mot defekta, medan falska lås inte ersätts. Den oberoende säkerhetskonsulten Riscon Arnhem B.V. har anlitats av Container Centralen att arbeta med ärendet. Riscon vill gärna få in tips (anonymt om man föredrar det) på telefon +31 (0)318 6666 44. För tips som leder till resultat utlovas en belöning på upp till 30 000 EUR.

Håll dig uppdaterad

  • Skanner: följ skannerleverantörens råd och installera deras regelbundna firmware-uppdateringar.

Utbyteslås 2020

 

Kostnaden för utbyte av CC TAG5-lås, oavsett om det är ett falskt lås eller ett förlorat lås, ligger på 13,26 EUR (2020).

webdesign development

Vad letar du efter?