Vi forbedrer kvaliteten af CC hylderne

2019 Reparationskvote

Kvoteprocenten på CC-container hylder for reparationskvoteåret 2018 (1. marts 2019 – 29. februar 2020) er 20 %. Hvis du har en kontrakt på 100 hylder for et helt år, er reparationen af 20 hylder derfor inkluderet i vores service.

Reparationskvoteringsåret for lejekontrakter på CC-containere løber fra 1. marts til slutningen af februar.  For kontrakter med fast leje (årsleje og sæsonleje) gælder kvoten for kontraktperioden.

20% of 100 shelves

Hvor meget af min reparationskvote har jeg tilbage?

I LogLink kan du se, hvor mange emner du stadig kan indlevere til reparation i indeværende kvoteår. På den måde kan du se, om du skal foretage dig yderligere. Kontakt vores kundeservice, hvis du ikke har en CC LogLink-konto.

CC Loglink

Hvordan beregner jeg antallet af hylder, jeg kan indlevere til reparation?

Reparationskvoten (20 %) ganget med antal hylder i kontrakten divideret med kontraktens varighed (maks. 1 år).

Example of how the repair quota works
Repair quota

Hvilke muligheder har jeg for at øge antallet af hylder, jeg kan indlevere til reparation?

Hvis du ønsker at indlevere flere hylder til reparation end dem, som er inkluderet i vores service, har du to muligheder:

Du kan aftale med andre
CC-kunder, at du får hele
eller en del af deres
reparationskvote via
kvoteoverførselsmuligheden
i CC LogLink.

Du kan leje flere hylder
eller øge antallet af
de hylder, som du betaler
et årligt systemgebyr for.

Hvis disse muligheder ikke er relevante for din situation, er reparationsgebyret pr. ekstra hylde € 5,00.

Hvad er en reparationskvote?

Reparationskvoten er den procentdel af det samlede antal hylder i din kontrakt, som du kan indlevere til reparation hvert år. Reparationskvoten løber fra 1. marts til slutningen af februar.

Hvorfor a reparationskvote?

I CC-puljen cirkulerer der flere bundrammer og hylder, end der er betalt puljegebyr for. For bundrammer har vi introduceret det nye mærkat “CC TAG5” for at overvinde dette. For hylder er det ikke muligt at bruge en mærkning, og derfor indførte vi reparationskvoten i 2018. Målet er det samme: at dele omkostningerne ligeligt mellem brugere af CC systemet og at gøre CC-systemet fremtidssikker.

Fremtidssikret CC system

Vi har alle fordel af et stærkt system af CC-hylder, der fungerer godt, er let tilgængelige og har alle de funktioner, der skal til for understøtte branchens forsyningskæde. Reparationskvoten er med til at forbedre systemets kvalitet.

BACK
webdevelopment