Vi forbedrer kvaliteten af CC hylderne

Hvad er en reparationskvote?

Reparationskvoten er den procentdel af det samlede antal hylder i din kontrakt, som du kan indlevere til reparation hvert år. Reparationskvoten løber fra 1. marts til slutningen af februar. Sådan beregnes, hvor mange hylder du kan indlevere til reparation. Reparationskvoten (40 %) ganget med antal hylder i kontrakten divideret med kontraktens varighed (maks. 1 år).

Repair quota example (Danish)Repair quota

Hvor meget af min reparationskvote har jeg tilbage?

I LogLink kan du se, hvor mange emner du stadig kan indlevere til reparation i indeværende kvoteår. På den måde kan du se, om du skal foretage dig yderligere. Kontakt vores kundeservice, hvis du ikke har en CC LogLink-konto.

Fremtidssikret CC system

Vi har alle fordel af et stærkt system af CC-hylder, der fungerer godt, er let tilgængelige og har alle de funktioner, der skal til for understøtte branchens forsyningskæde. Reparationskvoten er med til at forbedre systemets kvalitet. Vi undersøger for tiden efterspørgslen efter CC Solid. Hvis efterspørgslen er tilstrækkelig og konstant, vil CC Solid blive føjet til CC-produktsortimentet sammen med træhylderne.

Hvorfor a reparationskvote?

I 2016/2017 har vi gennemført markedsundersøgelser vedrørende lanceringer af CC Solid. Der var klart et flertal for scenarie B, hvor CC fortsat vil understøtte træhylder og introducere og reparationskvote på 40% i 2018 og 20% i 2019. Og reparationskvote vil sikre, at CC hylderne fungerer retfærdigt for alle.

Hvad sker der, hvis jeg overskrider min kvote?

Hvis du gerne vil indlevere flere hylder til reparation, end det antal der er omfattet af din reparationskvote,
har du tre muligheder:

Du kan aftale med andre
CC-kunder, at du får hele
eller en del af deres
reparationskvote via
kvoteoverførselsmuligheden
i CC LogLink.

Du kan leje flere hylder
eller øge antallet af
de hylder, som du betaler
et årligt systemgebyr for.

Opstart er gratis,
når du betaler et årligt
puljegebyr på €0,98
pr. hylde i minimum 3 år

Du kan betale CC
et gebyr på € 5,00
pr indleveret hylde
udover din kvote
(€5.00)

Kvoteprocenten på CC-container hylder for reparationskvoteåret 2018 (1. marts 2018 – 28. februar 2019) er 40 %.

Downloads:

Hvad er en reparationskvote? [PDF]

Vejledning, funktionsdygtig/ ikke funktionsdygtig CC-hylde [PDF]

BACK