Vervanging eenmalige plastic plantentrays

CC Containrs

Europese brancheoplossing ter vervanging van eenmalige plastic plantentrays

Onder begeleiding van de Duitse SIM onderzoeken verschillende partijen de mogelijkheid tot een duurzame meermalige Europese oplossing voor de huidige eenmalige plantentrays. Hiermee kan niet alleen de door eenmalige plantentrays veroorzaakte CO2 uitstoot sterk verminderd worden, welke met name tijdens het productieproces vrij komt, ook zal het leiden tot grondstof besparing en vermindering van plastic afval. Volgens de SIM zijn eenmalige plantentrays alleen al in Duitsland goed voor ruim 100 miljoen stuks per jaar.

Inmiddels werken binnen enkele virtuele werkgroepen 70 Europese branchevertegen-woordigers samen om tot een duurzame oplossing te komen. De belangrijkste vraagstukken die hierin besproken worden gaan met name over de benodigde technische specificaties van de nieuwe meermalige trays, het aantal potmaatvarianten als ook hoe de trays in de huidige ketenlogistiek kunnen worden opgenomen. Het komende half jaar zullen zowel in Duitsland als in Nederland diverse pilots gehouden worden om data te verzamelen. De SIM streeft naar de introductie van een Pan Europees meermalig plantentrayconcept voor het einde van 2022.

Dat het project wordt gefinancieerd vanuit de branche zelf toont dat er binnen de branche zowel sterk bewustzijn als draagvlak is om tot een gemeenschappelijke Europese oplossing te komen. Te meer omdat nationale en onderneming gebonden oplossingen in de afgelopen 30 jaar, ondanks inspanningen van diverse partijen (o.a. Royal FloraHolland) om dit verder uit te bouwen, uiteindelijk slechts een beperkt marktaandeel hebben weten te bereiken. Het aandeel van eenmalige plantentrays ligt volgens een schatting van SIM op zo’n 90%.

Vanuit Nederland zijn de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), Royal FloraHolland en Container Centralen vertegenwoordigd in de werkgroepen.

Persbericht VGB

What are you looking for?


Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development