POPRAWA JAKOŚCI PULI PÓŁEK CC
Empty CC Container with red padlock

W 2016 roku oraz na początku tego roku zostały przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące wprowadzenia półki CC Solid, półki metalowej dla branży ogrodniczej.

Najbardziej preferencyjnym rozwiązaniem okazał się scenariusz B, w ramach którego CC nadal zapewnia obsługę półek drewnianych, włączając wprowadzenie limitu naprawianych półek wynoszącego 40% w 2018 i 20% w 2019 roku. Limit naprawianych półek zapewni, że system puli jest bardziej sprawiedliwy dla wszystkich użytkowników.

Czym jest limit naprawianych półek? [PDF]

Instrukcja dotycząca pozycji funkcjonalnych / niefunkcjonalnych [PDF]

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

Czego szukasz?