Pool Management

CC Pool Management Services har utvecklats för att optimera din leveranskedja, minska dina kostnader och skydda dina varor. Vi skräddarsyr tjänsterna så att de passar just dina behov och önskemål.

What is a CC Pool?

Tanken bakom våra transportsystem är fritt utbyte av alla typer av återanvändbara transportenheter som backar, rullvagnar och andra typer av transportemballage. Därutöver erbjuder vi en lång rad lösningar och hjälper kunderna att uppnå bästa möjliga resultat i leveranskedjan.

Dessa lösningar utnyttjar tekniker som till exempel RFID-märkning och omfattar Container Management och leveranskedjestyrning. Container Centralen sköter hanteringen – så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Huvudkomponenterna i CC Pool Management:

  • Tillgänglighet (alltid enheter att disponera)
  • Saldostyrning
  • Logistikservice – förvaring, hantering och returservice
  • Track and Trace-teknik (RFID)
  • Resultatstyrning – KPI-baserad optimering
  • Kundservice Huvudkomponenterna i CC Pool Management

Key elements of a CC Pool management solution

• Availability Management
• Balance Management
• Logistics Services – storage, handling and return transport
• Track and Trace Technology (RFID)
• Performance Management – KPI backed optimisation
• Account Management

Participating in the Pool has its advantages

As a pool participant, you don’t have to take care of maintaining or repairing transport items and you don’t need to store items you don’t need. You can transport products without repacking and you have no waste at the end of the line.

• Standardized: easy planning and exchange with partners
• Shared: no repacking, no hassle regarding ownership
• Sustainable: reusable, no waste

CC provides functional transport products at all depots

As participant in the CC Pool, you have access to CC’s depot network across Europe. CC maintains its own depots and we partner up with other players in the sector to cover as many areas as possible at easy-to-reach locations. We manage the availability of transport items throughout the network and take care of repairs. When you hand in broken items, you immediately receive a functioning item in exchange.

CC takes care of:
• Maintaining a depot network across Europe
• Managing the quality and availability of transport items
• Instant repair of transport items