Pool Management

CC Pool Management Services jest rozwiązaniem dedykowanym do optymalizacji łańcucha dostaw, zmniejszając koszty i chroniąc wartość aktywów klientów. Usługi te są dostosowane do życzeń i potrzeb klientów.

 

CC Pool

Podstawowym założeniem CC Pool System jest możliwość swobodnej wymiany zwrotnych urządzeń transportowych lub RTI. CC Open Pool System jest unikalnym systemem, który jednoczy różne firmy wokół jednego standardu transportowego.

 

Wynajem długo- i krótkoterminowy

 

Oferujemy obydwie opcje wynajmu, zarówno długoterminowego, jak i krótkoterminowego zgodnie z wymaganiami klienta, dopasowanymi do prowadzonego modelu biznesowego

 

BACK
webdevelopment