Reatil – nasze produkty

Produkty sektora Retail

CC Euro Rolly

(pół paleta)

CC Euro Dolly

(ćwierć paleta)

CC Rollcontainer

CC Rolly

(Dostępne również dla Polski)

CC Freshbox

(Dostępne również dla Polski i Niemiec)