Nasze produkty

Produkty sektora Ogrodniczego – oryginalny wózek duński

CC Container

Duński wózek

CC Halfcontainer

CC Eurocontainer

Produkty sektora Retail

CC Euro Rolly

(pół paleta)

CC Euro Dolly

(ćwierć paleta)

CC Rollcontainer

CC Dolly

CC Rolly

(Dostępne również dla Polski)

CC Low Noise Rolly

CC Freshbox

(Dostępne również dla Polski i Niemiec)