Meddelelse om kvote for 2018
Building up a CC Container in a green house

Kvoten for reparation af hylder for 2018 er 40 %.

Kvotesatsen 2018 for hylder til CC container er 40% for 2018 for perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2019. Denne kvote gælder for alle aktive kontrakter med CC, for hvilke der betales det årlige servicegebyr, dvs langtidslejekontrakter og RV kontrakter, samt for alle årsleje og sæsonlejekontrakter, hvor størstedelen af lejeperioden ligger inden for dette reparationskvoteår.

[ts_line]

Kvalitet

Hylder og andre transportenheder repræsenterer en værdi. Brugbare hylder udgør en væsentlig del af CC systemet. Hvis du selv vil undersøge, om det materiel, som du modtager, lever op til CCs krav, kan du finde CCs vejledning i, hvornår materiel er defekt på vor hjemmeside: Kundeportal.

[ts_line]

CC Depoter

Hvis du vil afhente, indlevere eller ombytte defect materiel på et CC depot eller Service Point, skal du senest 24 timer forud forud indgive din anmodning via vort online system CC LogLink. Varslet på 24 timer er nødvendigt, for at vi kan have materiellet klar til dig .

Vær venligst opmærksom på, at vore depoter kun accepterer stakke som er sorteret korrekt. Brugbart og defekt materiel kan indleveres samtidig, men skal være sorteret separat.

[ts_line]

Har du ikke fået adgang til CC LogLink endnu?

Du kan selv indgive dine anmodninger til CC via CCs webportal CC LogLink. Hvis du ikke har fået adgang, kan du anmode om dette via ccnordic@container-centralen.com.

[ts_line]

Hvor store er min reparationsmængde?

CC LogLink kan give dig forskellige rapporter, således du altid har styr på dine CC containere, hylder osv. Hvis du har forventninger om en støree mængde defekt materiel til ombytning, beder vi dig kontakte os

[ts_line] 

Spørgsmål?

Spørgsmål til os kan rettes via kontakt eller send os en email  ccnordic@container-centralen.com

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

Hvad kigger du efter?