Repair quota icon

INFORMACJA O LIMICIE NAPRAW W 2018 ROKU

Wartość procentowa rocznego limitu napraw dla półek wózków CC Container wynosi 40% w roku 2018.

Roczny limit napraw obowiązuje od pierwszego dnia marca 2018 r. do ostatniego dnia lutego 2019 r.
Podany limit procentowy napraw dotyczy wszystkich aktywnych w tym dniu Umów z Opłatą za Udział i Umów Najmu na czas określony (wynajem na 1 rok lub sezonowy), dla których większość dni przypada na roczny limit napraw w roku 2018.

BACK
webdevelopment