FORBEDRING AF KVALITETEN AF CC-HYLDERNE
Empty CC Container with red padlock

I 2016 og tidligere i år har vi gennemført markedsundersøgelser vedrørende lanceringen af CC Solid, en metalhylde til gartneribranchen.

Der var helt klart et flertal for scenarie B, hvor CC fortsat vil understøtte træhylder og introducere en reparationskvote på 40 % i 2018 og 20 % i 2019. En reparationskvote vil sikre, at puljesystemet for CC-vogne bliver mere retfærdigt for alle brugere.

Read more

What is a repair quota? [PDF, Dansk]

When is a shelf non-functional? [PDF, Dansk]

 

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

Hvad kigger du efter?