CC wprowadza nową etykietę
CC Containers with blurred red labels

Container Centralen wprowadza nową etykietę w ramach uczciwego zarządzania pulą

Tej jesieni Container Centralen (CC) wprowadzi nową etykietę dla wózków CC, która w styczniu 2019 r. zastąpi aktualną czerwoną kłódkę. Taka etykieta stanowi poświadczenie, że wózek CC jest legalną częścią CC Pool. Nowe etykiety zostaną dostarczone wszystkim klientom CC. Wymiana etykiet to jeden ze sposobów zagwarantowania, by wszyscy użytkownicy CC Pool System byli traktowani uczciwie.

Siłę CC Pool stanowi fakt, że jest to system otwarty (każdy może do niego dołączyć), a także to, że materiały są wymienne. Jednak może to również prowadzić do nieprawidłowości, na przykład gdy firma zagubi swoje wózki. Będą one krążyć w puli, ale bez oficjalnego właściciela. Zdarzały się również przypadki oszustw, gdy do puli trafiały wózki z fałszywymi etykietami nienależące do CC. Ponieważ tylko niewielki procent wózków CC przechodzi rocznie przez magazyny CC, firma CC nie jest w stanie sprawdzać tych nieprawidłowości bez udziału wszystkich uczestników puli. Dzięki uaktualnieniu etykiet nastąpi „zresetowanie” CC Pool; wszyscy klienci CC otrzymają taką liczbę etykiet, jaką obejmuje ich opłata za pulę. Pozwoli to wykluczyć wózki bez właścicieli oraz z fałszywymi etykietami i jednocześnie usprawni działanie puli.

Inne środki i możliwości

Oto kilka środków, jakie CC podejmuje w celu uczciwego rozłożenia kosztów wśród użytkowników w ramach CC Pool:

  • Wprowadzenie w pierwszej połowie tego roku limitu na naprawy. Zmniejsza to możliwość nadużywania CC Pool System bez uiszczania opłat.
  • Podejmowanie kroków prawnych przeciwko fałszerzom etykiet i importerom wózków innych niż CC, ale oznaczonych logo CC. Takie przypadki są zawsze traktowane w sposób poufny.
  • Uczestnicy puli posiadający zasoby spełniające wymogi standardów jakości CC mogą dodać je puli. Możliwość ta jest zabezpieczona przed nadużyciami, ponieważ wózki są administracyjnie powiązane z podmiotem, który wprowadził je do puli, za pośrednictwem kłódki RFID. Im więcej osób bierze udział, tym silniejsza jest pozycja CC Pool.

Kolejne kroki

Nowe etykiety będą rozsyłane do uczestników CC Pool w listopadzie i grudniu. CC prosi wszystkich uczestników, aby spełnili swoje zobowiązanie w ramach CC Pool najpóźniej do 7 stycznia 2019 r., zamieszczając etykiety na wózkach CC objętych umową. Nie są zalecane żadne zmiany w procedurach roboczych – skanowanie etykiet nie jest obowiązkowe.

Read more on our new label web page: NOWE ETYKIETA, CC TAG5, W 2019 ROKU

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

Czego szukasz?