CC TAG5: Getest ontwerp
CC TAG5 with the red and the black label

CC TAG5 is uiterst zorgvuldig ontworpen en getest in samenwerking met de specialisten van Lyngsoe Systems en Omni-ID, ontwikkelaar van RFID-labels voor industriële en logistieke doeleinden. Tony Kington, verantwoordelijk bij Omni-ID voor de passieve UHF RFID-labels , licht het ontwerp van het nieuwe CC-label toe.

Koplampen
Kington: “Het proces begint bij de randvoorwaarden: hoe wordt het label gebruikt, en onder welke omstandigheden? Nadat eenmaal duidelijk was waar de behoefte van de sierteeltsector lag, was het onze taak om met een optimaal ontwerp te komen, te beginnen met de keuze van het materiaal. We kwamen uit op een soort kunststof dat in de autobranche veelvuldig wordt gebruikt voor koplampen. Dit sloot perfect aan bij wat we zochten: het materiaal is namelijk ontworpen om botsingen, water en uv-straling gedurende een periode van 10 tot 15 jaar te weerstaan. Toen dit eenmaal rond was, konden we beginnen met het daadwerkelijke ontwerp.”

Totstandkoming van het label
Uiteindelijk zouden wij het ontwerp 17 keer herzien: “De klem bovenin, de manier waarop het label buigt, de verdikking onderin die loskomt als je hem opent: het was een traject van voortdurende verbetering. Ook het plaatsen van de RFID-antenne en de wijze waarop deze inklapt wanneer je het label bevestigt, waren flinke uitdagingen. Zo was het bijvoorbeeld noodzakelijk om het nieuwe label iets langer te maken. Tijdens verschillende stadia van het proces werd het ontwerp getoetst aan en vergeleken met het oude rode label; het nieuwe ontwerp mocht namelijk op geen enkel noodzakelijk punt onderdoen voor het oude ontwerp.”

1-2-3-test
Kington: “We maakten series van labels die wij in het lab op verschillende kenmerken testten. Wat gebeurt er als je aan het label trekt? Hoeveel druk kan het label hebben bij samenpersen? Welke invloed heeft water en vocht op het aflezen van het RFID-label? Wat zijn de gevolgen van veroudering? Dit kun je simuleren door het label gedurende 700 uur ononderbroken bloot te stellen aan extreme temperaturen, variërend van -20C tot +70C. En tot slot moest het nieuwe label natuurlijk ook bestand zijn tegen gesjoemel; verwijdering moet zichtbaar zijn en hergebruik onmogelijk. Het nieuwe ontwerp doorstond alle proeven – en presteerde zelfs aanzienlijk beter in de trek- en perstesten, en wat betreft nat aflezen en sjoemelbestendigheid.” Hierbij is het wel belangrijk op te merken dat het label hiermee niet ‘onfeilbaar’ is, maar wel dat minimaal dezelfde prestatieniveaus als die van het rode label verwacht mogen worden. Alle normale vervangingsprocedures blijven dus van kracht.

Kwaliteitsborging
Het overgaan tot daadwerkelijke productie was voor Omni-ID de laatste stap. Kington: “Ook in dit stadium bleven wij nauw betrokken om de kwaliteit van de productie te controleren. De RFID-prestaties van alle 3,5 miljoen labels werden getest met een speciale machine, en 182.000 labels ondergingen toetsing op alle aspecten. Zo konden wij waarborgen dat onze labels over alle beloofde eigenschappen beschikken.” Sinds januari van dit jaar zijn alle CC Containers uitgerust met CC TAG5, waarmee de pool is gereset voor eerlijk gebruik van het materiaal.

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?