Grundkonceptet i CC-systemet är möjligheten till fritt utbyte av transportenheter med andra i poolen. Det öppna CC-systemet är unikt eftersom det för samman olika verksamheter kring en gemensam transportstandard.

CC Pool-systemet bidrar till att avsevärt minska leveranstid och kostnader, tack vare att systemet eliminerar behovet av avläsning och ompackning av vagnarna när de rör sig genom leveranskedjan. CC:s vagn- och backsystem kan även användas för produktpresentation i butiken.
Det är enkelt att bli en del av CC-systemet. Du bara kontaktar oss för ytterligare upplysningar, så kan vi ta reda på dina behov.

Fördelar med att vara med i CC-systemet:

  • Med hjälp av vårt internationella CC-depånätverk kan du optimera ditt behov av backar och rullpallar i olika länder genom att returnera CC-transportenheter till en CC-depå, och hämta motsvarande, eller ett annat antal CC-enheter på en annan depå.
  • Reparation och underhåll CC-kunder kan när som helst byta ut defekta enheter mot användbara. Denna service gör att du kan bevara värdet av din investering i CC-materiel.
  • CC Transfer-servicesparar tid, transportkostnader och administration genom att överföra eller ”virtuellt flytta” tomma vagnar och backar från den ena CC-depån till den andra, inom hela Europa. Från den plats där de inte längre behövs till den plats där det finns behov.
BACK
webdevelopment