Blockchain in de logistiek
Gert

Hoe zorgen we voor een beter hergebruik van vrachtverpakkingen in een wereld zonder incentives en transparantie? Dat is een van de vragen waar teams tijdens de Odyssey Hackathon in Groningen mee aan de slag gaan. Dat de inzet van blockchain een deel van het antwoord wordt is zeker. Container Centralen, als expert verbonden aan de Hackathon, nam in 2018 deel aan een GS1 project waarin de toepassing van blockchain in logistieke stromen onderzocht werd. Welke uitkomsten kunnen we meenemen naar dit evenement?

Hoofd Technologie Gert Aagaard: “Blockchain is een veelbesproken onderwerp, maar het blijft vaak algemeen. GS1 wilde het met haar project destijds een stap concreter maken, door in gesprek te gaan met andere bedrijven om meer grip te krijgen op wat blockchain is en wat het kan betekenen voor onze business.”

Blockchain werd getest in een bestaande logistieke stroom, namelijk de uitruil van palletten. Fabrikanten, logistieke dienstverleners en retailers wisselden twee weken lang pallets uit binnen een bestaande supply-chain met behulp van blockchain-technologie. Naast deze 600 transacties werden in een stresstest 3.600 uitwisselingen per uur (~ 90.000 uitwisselingen per dag) gesimuleerd.

Uit deze test bleek dat blockchain een groot verschil kan maken. De afhandeling van de uitruil verliep sneller, de administratie kostte veel minder tijd en de afstemming van saldo’s gebeurde nu automatisch. GS1 Duitsland heeft aan de hand van deze praktijktest een lijst aan aanbevelingen opgesteld, voor partijen die zelf met blockchain aan de slag willen. CC presenteert in de aanloop naar de Odyssey Hackaton een greep uit deze tips.

Wat wil ik oplossen?
Blockchain is geen wondermiddel en het is doel op zichzelf. Stel jezelf altijd de vraag: heeft database technologie zin voor de situatie die ik wil oplossen? Processen en procedures moeten duidelijk zijn voordat je gaat bouwen, het is geen ‘plug and play’. En bedenk ook: no data, no blockchain! Gegevens moeten wel beschikbaar zijn, dat gaat blockchain niet voor je oplossen.

Met wie werk ik samen?
De keuze van de techniek is niet de kernvraag, maar die rondom governance: wie mogen er meedoen met je blockchain en onder welke voorwaarden? Wie zet het netwerk op, en zijn zij wel een neutrale partij? De blockchaintechnologie is daarmee ook niet per se de grote kostenpost in je project; de digitalisering en de inspanning om partners op één lijn te krijgen kunnen al snel zwaarder gaan wegen.

Wil ik dit eigenlijk wel?
Blockchain creëert transparantie door te zorgen dat gedeelde gegevens niet meer veranderd kunnen worden. Maar willen we dat eigenlijk wel? Er moet altijd een afweging gemaakt worden wat je als bedrijf wilt delen. Ook op het gebied van technologie en organisatie zal er samengewerkt moeten worden; hiervoor is een open houding vereist.

De angst voor het invoeren van nieuwe technieken vormt daarmee uiteindelijk de grootste uitdaging. Aagaard herkent dit: “Je ziet dat de hype van blockchain in de logistieke wereld een piek lijkt te hebben bereikt; bedrijven lijken nu minder geneigd om in te stappen of zelfs maar te experimenteren. Voor Container Centralen is het juist belangrijk om open te staan voor nieuwe technologieën op het gebied van digitalisering en het delen van transacties; in de toekomst maken we wellicht deel uit van meerdere blockchains. We blijven de ontwikkelingen daarom volgen, bijvoorbeeld door deel uit te maken van de Odyssey Hackathon!”

 
Het volledige rapport is in het Duits en in het Engels beschikbaar op https://www.gs1-germany.de/innovation/trendforschung/blockchain/pilot/

 

Wat is blockchain?
Blockchain maakt het mogelijk om gegevens vast te leggen en te delen, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit. Denk aan de Bitcoin, die betalingen tussen partijen mogelijk maakt zonder tussenkomst van een bank. Dit principe leent zich ook voor toepassingen in de logistiek: blockchain kan een transparante supply-chain mogelijk maken, waarbij het voor alle betrokkenen op elk gegeven tijdstip duidelijk is onder wiens beheer bepaalde goederen zich bevinden.

 

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

What are you looking for?