CC Pool Management Services jest rozwiązaniem dedykowanym do optymalizacji łańcucha dostaw, zmniejszając koszty i chroniąc wartość aktywów klientów. Usługi te są dostosowane do życzeń i potrzeb klientów.

Nasze inteligentne usługi zarządzania łańcuchem dostaw są otwarte na wszelkiego rodzaju zwrotne urządzenia transportowe; skrzynki, wózki i inne nośniki ładunków. Ponadto oferujemy szeroki zakres rozwiązań oraz pomoc klientom w dostosowaniu urządzeń w celu uzyskania najlepszych rezultatów dla każdego członka łańcucha dostaw.

Stosowanie inteligentnych technologii umożliwia nam zestawianie sald i informacji o zasobach w naszym systemie planowania. W ten sposób możemy aktywnie zarządzać zapotrzebowaniem i dostawami pustych zwrotnych urządzeń transportowych w celu zapewnienia klientom odpowiednich korzyści.

Najważniejsze elementy usługi zarządzania łańcuchem dostaw – CC Pool Management:

• Zarządzanie dostępnością

• Zarządzanie balansami

• Usługi Logistyczne – przechowywanie, przeładunek i transport zwrotny

• Identyfikowanie i śledzenie zasobów (RFID)

• Zarządzanie wydajnością przy pomocy optymalizacji KPI

• Zarządzanie kontem

BACK