Basiskonceptet i CC Systemet er muligheden for at udveksle transportenheder. Det åbne CC System er unik på den måde, der forener forskellige virksomheder omkring en enkelt transportstandard.

CC Pool Systemet yder et betydeligt bidrag til at mindske leveringstiden og omkostninger, idet systemet eliminerer behovet for aflæsning og genpakning af containerne, når de bevæger sig gennem forsyningskæden. CC’s containere og kassesystemer kan også bruges til intern butikspræsentation.

Det er nemt at blive en del af CC Systemet. Du skal bare kontakte os for yderligere oplysninger og så vi kan drøfte dine behov.

Fordele ved at være med I CC systemet:

Ved hjælp af vores internationale CC-depotnetværk kan du optimere dit behov for kasser og rullepaller i forskellige lande ved at returnere tomme CC-transportenheder til et CC-depot, og afhente et tilsvarende eller andet antal CC-enheder på et andet depot.

Reparation og vedligeholdelse. CC kunder kan altid ombytte defekte enheder med brugbare. Denne service er med til at bevare værdien af din investering i CC materiel

CC Transfer Servicesparer dig tid, transportomkostninger og administration ved at overføre eller “virtuelt flytte” tomme vogne og kasser fra det ene CC-depot til et andet over alt i Europa. Fra det sted, hvor der ikke længere er behov, til det sted, hvor der er behov.

BACK